Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 19. maj 2016 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

1.     Beskrivelser fra de forskellige af delinger (bilag) – Herunder MedieOasen, Ungdomskulturhuset og Den Almene Undervisning. Ishøj Motorcenter eftersender beskrivelsen ASAP

2.     Orientering om ungebyrådsdagen v/ Erkan Cakmak.

3.     Orientering om ungeundersøgelse v/ ungdomsskoleinspektøren.

4.     Orientering om VBG- projektet (De gadeorienterede unge) v/ Erkan Cakmak.

5.     Orientering om knallertprojektet i Vejleåparken v/ Kenneth Strøm

6.     Orientering om brug af medieplatforme / Social Media Manager v/ ungdomsskoleinspektøren

7.     Elevers brug af Ungdomsskolen i dagtimerne i folkeskolens åbningstid v/ Kenneth Strøm.

Beslutning

  1. Taget til efterretning 
  2. 2 projekter blev godkendt af de unge og af Byrådet: Regnbuen i uge 26 og fritidsmesse i september 2016. Ungdomsskolen har fået til opgave at gennemføre aktiviteterne i samarbejde med kultur- og  fritidscentret. Ungdomsskolebestyrelsen regner med at aktiviteterne dækkes andre steder end ungdomsskolens budget.
  3.  Behandlingen af undersøgelsen pågår i øjeblikket.
  4. Der produceres en video af arbejdet, som kan bruges som dokumentation og til evaluering. Der laves en fremvisningsaften. Gruppen er på 10-15 personer. Bestyrelsen ønsker en skriftlig orientering eftersendt.
  5. Taget til efterretning.
  6. Ungdomsskolen ønsker at ansætte en person til at koordinere brugen af medier og sikre at vi følger med tiden.
  7. Ungdomsskolebestyrelsen udbeder sig et notat om situationen.

 

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Kenneth Strøm orienterer om processen, der har ført frem til forslag om indholdet i undervisningen og ungdomsskolens aktiviteter i øvrigt i skoleåret 2016 / 17. Ungdomsskoleinspektøren anbefaler at ungdomsskolebestyrelsen  godkender  rammerne for disse aktiviteter

Beslutning

 

Ungdomsskolebestyrelsen godkender forslaget.

 

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen skal fastlægge nogle tidspunkter for mulige studieture i det kommende skoleår. Der er stillet forslag om at besøge Køge Ungdomsskole og Randers Ungdomsskole.

 

Beslutning

 

Ungdomsskolebestyrelsen ønsker en tur til Randers Ungdomsskole. Vi undersøger muligheden for en tur på to dage i efteråret 2016.

 

Til efterretning 

Sagsfremstilling

Ishøj Motor Center har fået mulighed for at gennemføre en rejse til Bulgarien i efterårsferien 2016. Formålet er bl.a. at træne kørefærdigheder, lære noget om historie, kultur  og samfundsfag og ikke mindst styrke kammeratskabet.  Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at turen gennemføres, og at der ydes det sædvanlige tilskud til turens udgifter. (Bilag)

Beslutning

Bestyrelsen godkender turen med et tilskud på kr 1000,- pr. elev.

 

Tiltrådt

 

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren gennemgår økonomien som den ser ud i maj 2016. Materialet uddeles på mødet

Beslutning

Ungdomsskoleinspektøren gennemgik økonomien og orienterede om at budgettet forventes overholdt. 

Ungdomsskolebestyrelsen forenter at Værkstedet udgår af Ungdomskolens budgetoverblik.

 

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Møderækken for resten af 2016 skal fastlægges. Medbring venligst kalender og overblik

Beslutning

Der afholdes møder i Ungdomsskolebestyrelsen: 

Onsdag den 7. september 2016

Onsdag den 23. november 2016

 

Tiltrådt