Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 23. november 2016 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

  1. Beskrivelser fra de forskellige afdelinger (bilag) - Herunder MedieOasen, Ishøj Motorcenter, Ungdomskulturhuset og Den Almene Undervisning
  2. Statistik (bilag)
  3. Økonomi (bilag udleveres på mødet)
  4. Social Media Manager (Ida Marie Wonsild er inviteret til at give en beskrivelse af dette nye tiltag)
  5. Orientering om controlling på Ungdomsskolen og på Ishøj Motor Center
  6. Tidsplan for den nye klubstruktur (der skal indkaldes til ekstraordinært møde om dette punkt snarest muligt)
  7. Videofilm om gadeorienterede unge vises for ungdomsskolebestyrelsen

Beslutning

Ad 3. Bestyrelsen ønsker en oversigt over indtægtsdækket virksomhed.

Ad. 7 Videofilm om gadeorienterede unge vises på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. december 2016.

Taget til efterretning.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Daglig leder af Ishøj Motor Center, Mikkel Houmann, fremsender tilbud fra firmaet Molbak og RGS 90 A/S om at hæve motorcrossbanen med ca. 1 meter. Der bliver i samme moment lagt dræn således at banen kan holdes tør. Denne renovering af banen er uden udgift for Ishøj Motorcenter og dermed for Ishøj Kommune.

Ungdomsskoleinspektøren anbefaler at ungdomsskolebestyrelsen godkender at der arbejdes videre med forslaget.

Mikkel Houmann er inviteret til dette punkt.

 

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med forslaget og det skal sendes til behandling hos relevante myndigheder. Bestyrelsen forventer at få forslaget til efterbehandling og, at ungdomsskolen ikke påføres ekstraudgifter i forbindelse med renoveringen.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen skal fastlægge 4 ordinære møder f.s.a. året 2017

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen beslutter at holde 6 årlige møder i 2017. Forslag til datoer drøftes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. december 2016. Møderne ønskes placeret i følgende måneder: Februar, april, juni, august, oktober og december.

Tiltrådt.