Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 23. november 2016 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

I foråret 2016 gennemførte Ishøj Kommune en ungeundersøgelse, der havde til formål at afdækkede de unges fritidsliv og herunder brug af kommunens fritidstilbud. På baggrund af undersøgelsens resultater besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på deres møder i juni 2016, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med at afdække de unges fritidsvaner og udarbejde oplæg til formål for kommunens aftenklubber og ungdomsskolens klubdel, herunder forslag til et mere bæredygtigt klubtilbud. Sagen blev efterfølgende behandlet på byrådsmødet den 21. juni. På den baggrund blev oplæg til ny strategi for Ishøj Kommunes klubtilbud sendt i høring hos skolebestyrelser samt i Ungdomsskolens bestyrelse forud for behandling i de stående udvalg.

Oplægget til ny klubstrategi og klubstruktur blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på et fælles udvalgsmøde den 19. september 2016. På mødet besluttede de to udvalg, at administrationen skulle udarbejde et materiale med en model med fast koordinering mellem klubberne. Udvalgene besluttede endvidere, at modellerne drøftes i de to udvalg i november 2016, inden materialet sendes i høring.

Det reviderede oplæg indeholder formål, mål og principper for en ny klubstrategi og klubstruktur i Ishøj, som skal favne bredere og derved nå flere unge i målgruppen fra 6. klasse til og med 17 år. Oplægget indeholder endvidere en tidsplan, hvori det foreslås, at den nye klubstruktur træder i kraft den 1. august 2017.

I oplægget der vedhæftes dagsordenen er beskrevet modeller for klubstruktur for de unge. Materialet vil endvidere blive udleveret på mødet.

 

Beslutning

Punktet er udsat til behandlig i Ungdomsskolebestyrelsen ved ekstraordinært møde den 15. december 2016

Bilag