Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 24. juni 2015 kl. 16:30

Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj, Mødelokale 2E / Trzebinia

Resume

Ungdomsskolebestyrelsen fik i majmødet udleveret indberetning om driften af og fremmødet i Den Flyvende Kuffert.

Både inberetningen og fremmødestatistikken vedhæftes dagsordenen.

Den administrative styregruppe for Værkstedet med deltagere fra Kultur og Fritidscentret, Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse, lederen af ungdomsskolen og lederen af Værkstedet har drøftet situationen omkring Den Flyvende Kuffert i et samlet kriminalitetsforebyggendeperspektiv.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret og Stabsenheden for kriminalitetsforebyggende arbejde foreslår, at driften og udbyttet af driften sættes i et praktisk og økonomisk perspektiv.

Der er derfor udarbejdet et notat, der fremsætter forslag om særlige tiltag omkring den tilbageværende gruppe af unge i klubben. Forslaget tager sit udgangspunkt i at der etableres nogle særlige tiltag og tilbud til de tilbageværende unge, som sættes i kraft efter Den Flyvende Kufferts sommerlukning og at klubben ikke genåbnes  frem til åbningen af det nye fritidsbud i Vejleåparken den 1. august 2016.

Notat er vedhæftet dagsordenen                                                                                                                                                                                            

Beslutning

Forslaget godkendes og arbejdet igangsættes.

 

Tiltrådt

Økonomi

Økonomien er indenfor budgettesrammer.

 

Forslag til indstilling:

 

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller,at

 

Bilag