Referat
Ungdomsskolebestyrelsen mandag den 26. februar 2018 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt på mail alb@ishoj.dk

Sagsfremstilling

  • Gensidig præsentation

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

  • Introduktion og oplæg til arbejdet v/ Ungdomsskoleleder Brian Larsen

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

  • Valg af formand og Næstformand
  • Valg af repræsentant til folkeoplysningsudvalget
  • Forslag til møderække

Beslutning

Valg af formand: Sengül Deniz, Ishøj Byråd blev valgt som formand

Valg af Næstformand: Ebbe Rosenberg, Ishøj Byråd blev valgt som næstformand

Valg af rep. til folkeoplysningsudvalget: Michael Krøll Eriksen, LO, blev valgt som rep i folkeoplysningsudvalget.

 

Det nævnes at valg af suppleanter for de valgte, tages med til næste møde.

 

Møderække: Følgende datoer for bestyrelsesmøder i Ishøj Ungdomsskole er: 2 maj 2018, 13. juni 2018, 27 august 2018, 14 november 2018. Alle møder begynder kl 17.00 og afsluttes med spisning.