Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 26. juni 2019 kl. 17:00

SCANIA Ishøj, Industribuen 19 2635 Ishøj - evt afbud bedes meddelt til Ishøj Ungdomsskole 43576000

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

 

Sagsfremstilling

Orientering på mødet. Hovedpunkter er vedhæftet som bilag

 

Nyt fra:

· Skole & Uddannelse (Bilag 1)

· Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab (Bilag 2)

· Klub & Fritidsliv (Bilag 3)

 

Indstilling:

Ungdomskolebestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

 

 

Beslutning

Punktet blev tiltrådt.

Under orienteringspunktet " Nyt fra: Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab. Blev bestyrelsen også præsnenteret, for anden valgfagsportefølgen, som facilliteres af ungdomskolen, for skolevæsenet i Ishøj kommune - bilag 2,1 - Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding om disse.

Bilag

Resume

Ungdomsskolens ledelse har udarbejdet forslag til principper for studieture og rejser. (Bilag5)

Sagsfremstilling

For at sikre et bredt ejerskab af niveauet for udlandsrejser og studieture i Ishøj Ungdomsskole, har en arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg til nogle guidelines og dogmer for dette. Disse guidelines og dogmer skal fremadrettet fungere, som spilleregler for tilrettelæggelsen af området for ungdomsskolens rejsevirksomhed

 

Indstilling

Ungdomsskolebestyrelsen vedtager guidelines og dogmer

Beslutning

Beslutningen blev tiltrådt. Det besluttedes dog at principperne skal tagespå til revision hvert andet år. - Næste gang bliver således 1 halvår 2021

Økonomi

Ungdomsskolens budget

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Ungdomsskolens ledelse har udarbejdet forslag til program for sæsonen 2019/2020, hvori vi præsenterer de hold, fag og aktiviteter der udbydes i sæsonen (bilag4)

Sagsfremstilling

Som noget nyt opdeles ungdomsskolens program i temaerne: Hold , workshops og events, hvilket er i tråd med ungdomsskoleplanen.

Programmets layout bliver i samme form, som sidste sæson, men får nyt farveudtryk, der præsenteres på mødet. Programmet fremstilles i miljøvenligt papir.

Programmet uddeles i henhold til procesplanen, som blev godkendt på sidste møde.

 

Indstilling

Ungdomsskolebestyrelsen godkender programmet

Beslutning

Bestyrelsens godkender programmet. Der blev vedtagt et ekstra fokusoområde indenfor Friluftsliv, som skal tilføjes programmet. Der ønskes en opfølgning på hold og tilmeldinger ved kommende bestyrelsesmøder

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Efter aftale med bestyrelsen - har bestyrelsesmedlemmet og kundechef for SCANIA, Jan Kristensen, foreslået at holde bestyrelsesmøde på virksomheden.

Sagsfremstilling

Jan vil vise rundt på virksomheden samt lægge op til dialog om, hvordan vi kan samarbejde endnu mere til gavn for unge i Ishøj

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Der er ingen punkter under eventuelt.

Beslutning

TIL EFTERRETNING