Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 26. august 2020 kl. 17:00

Ishøj Ungdoms Motorcenter, Baldershøj 20, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt til brlar@ishoj.dk

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Orientering på mødet. Hovedpunkter er vedhæftet som bilag

 

Nyt fra:

  • Skole & Uddannelse (Bilag 1)
  • Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab (Bilag 2)

 

Indstilling:

Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

 

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen tog orientringerne til efterretning.

Bilag

Resume

Ungdomsskolelederen fremlægger produktionsplanen for arbejdet.

 

Indstilling: Ungdomsskolelederen indstiller at planen godkendes

Beslutning

Gennemgået og tagt til efterretning. Bestyrelsen var dog ikke beslutningsdygtige ved punktets genemgang.

Resume

Ungdomsskolens leder og formand giver  et kort oplæg om Byrådets udkast til organisationsændring.

Der ønskes efterfølgende en drøftelse af udkastet, ting til afklaring, samt udtalelsen fra ungdomsskolens MED-udvalg.

 

Indstilling : Afhængig af drøftelsen i bestyrelsen

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen skal udarbejde høringsvar til forslaget

 

Beslutning

Bestyrelsen gav input til høringsvar og kommenterede MED.udvalgets høringsvar. Efterfølgende fik fomanden mandat til at godkende bestyrelsens sammenskrevne høringssvar

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Resume

I forlængelse af omstrukteringen af motorcenteret gives der en status på arbejdet og hvad det har betydet for dens strategiske position og udtryk

Beslutning

Status blev taget til efterretning og Mototcenterets udvikling blev rost meget.

Bilag

Resume

Der var ingen sager til eventuelt

Beslutning

ingen sager til eventuelt