Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 27. januar 2021 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Status fra Ungdomsskolens ledelse er vedhæftet - Bilag 1

Øvrige orienteringer fra medlemmer af bestyrelsen gives mundtligt på mødet.

De kommende - og resterende møder - i Ungdomsskolebestyrelsen inden kommunalvalget er fastsat til:

22. marts, kl. 17-20
10. juni, kl. 17-20
22. september, kl. 17-20

Herudover arbejdes der på en studietur i august/september.

Indstilling

Ishøj Ungdomsskoles leder indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tager status til efterretning.
Michael Krøll efterspørger mere information, og der kvitteres ved, at vi fortsætter vores arbejde med jævnlige nyhedsbreve, og generelt at holde bestyrelsen orienteret.

Bilag

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger budgetudkast for 2021, som er et kvalificeret fremskrevet budget fra det Ungdomsskolebestyrelsen vedtog for 2020.
Budgetudkastet er vedhæftet som bilag 2

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ishøj Ungdomsskoles leder indstiller at bestyrelsen vedtager det fremlagte budget 2021

Beslutning

En samlet bestyrelse vedtager enstemmigt det fremlagte budget 2021.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger midlertidig organisation for 1. halvår - indtil der ansættes en erstatning for Rasmus Blichfeldt i ledelsesteamet.
Organisationen er administrativt clearet med forvaltningsledelsen.
Grafisk organisationsdiagram vedhæftet som bilag 3

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ishøj Ungdomsskoles leder indstiller at bestyrelsen tager den midlertidige organisation til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager den midlertidige organisering til efterretning, og en enig bestyrelse roser ungdomsskolens arbejde og visuelle gennemgang af ny organisering.

Bilag