Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 27. marts 2019 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

 

 

Sagsfremstilling

Orientering på mødet. Hovedpunkter er vedhæftet som bilag

 

Nyt fra:

· Skole & Uddannelse (Bilag 1)

· Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab (Bilag 2)

· Klub & Fritidsliv (Bilag 3)

 

Ungdomsskolelederen indstiller af Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger forslag til konkrete udviklingsområder som vi ønkser at arbejde med i 2019 - bilag 4 - 7

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter ungdomskolens udviklingsplan ud fra ledergruppens oplæg

Beslutning

Udviklingsplanen blev vedtaget. Ledelsen udarbejder den endelige version på bestyrelsens mandat

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse, fremlægger oplæg til produktionsplan for program 2019/20 (Bilag 8)

 

Ungdomskolederen indstiller at bestyrelsen drøfter og vedtager produktionsplanen

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte den fremlagte produktionsplan

Bilag

Sagsfremstilling

Forkvinden fremlægger bestyrelsens mødeplan for 2019. Mødeplanen uddeles på mødet (Bilag 9)

 

Ungdomskolelederen indstiller at mødeplanen vedtages

Beslutning

Mødeplanen blev vedtaget. Den kombineret studietur og mødedag bliver den 14 august 2019

Bilag

Sagsfremstilling

Afdelingsleder for Skole & Uddanelses giver en status på opstart og arbejdet i den skolestyrkende indsats (Bilag 10)

 

Ungdomskolelederne indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Afdelingleder for Fritidsundervisning og unges medborgerskab - giver en status på åbningen og arbejdet omkring makerspace indsatsen. Indbydelse til åbning er vedhæftet som bilag 11

 

Ungdomskolelederne indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Afdelingleder for klub & Fritid giver en status på opstarten og arbejdet for afdelingen på motorcenteret (Bilag 12)

 

Ungdomskolelederne indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Beslutning

Ungdomsskolelederen redegjorde kort for ungdomsskolens effektuering af Ishøj som røgfri kommune.

Der blev foreslået at afholde kommende bestyrelsesmøde på SCANIA. Ungdomskolelederen aftaler nærmere med bestyrelsesmedlememt fra Ishøj Erhvervsråd