Aftenskoler

Aftenskoler er organiseret som folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Med udgangspunkt i undervisningen skal deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder øges.

Målet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Læs mere om mulighederne for aftenskoleundervisning nedenunder.