Strand og badevand

Ishøj og Vallensbæk strande besøges hvert år af tusindvis af glade badegæster

Begge strande har meget fint badevand og har fået Blå Flag for badesæsonen 2020. Det Blå Flag tildeles strande med en høj standard indenfor miljø, vandkvalitet og sikkerhed.

Du kan finde den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk.

Du får badevandsudsigten frem ved at klikke på den valgte strand.

Grønne, gule og røde flag giver dig en oversigt over badevandskvaliteten i forhold til bakterier i dag og de følgende 3 dage. Den tager dog ikke højde for blågrønalge opblomstring.

I badevandsudsigten kan du også se en prognose for badevandets temperatur, strømforholdene og vejret i området omkring stranden.

Det er vigtigt, at kvaliteten af badevandet er i orden. Derfor kontrolleres badevandskvaliteten løbende i badesæsonen.

Prøverne analyseres for colibakterier og enterokokker, da de er et tegn på, at vandet er forurenet af bakterier fra menneske- eller dyreafføring.

Disse bakterier kan betyde, at der også er risiko for, at der er virus eller andre skadelige bakterier i vandet, som fx musetyfus- og dysenteribakterier.

For ikke at udgøre en sundhedsrisiko, skal prøverne holde sig inden for nogle vejledende grænseværdier, som de ikke må overskride.

Her kan du se det senest opdaterede skema over badevandsdata. 

Bemærk, at du frarådes at bade umiddelbart efter kraftige regnskyl i minimum 24 timer. Det kan medføre overløb i vandløbene, som kan forøge antallet af E.coli og enterokokker.

Grænseværdier for bakterier

E.coli-bakterier:

  • Max. 20% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand.
  • Max. 5% af samtlige prøver må indeholde over 2.000 pr. 100 ml vand.

Enterokokker:

  • Max. 10% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand.

Hvis vandet er varmt, og vejret er godt, kan der være alger i vandet.

Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.

Lugt og farve

Badevandet i Køge Bugt Strandpark kan nogle gange se mærkeligt ud. Der kan være meget tang langs vandkanten og vandet kan se rødbrunt ud og lugte underligt.
 
Lugten stammer fra nedbrydning af tang og alger. Vandets rødbrune farve kan stamme fra algen ”Mesodinium Rubrum”, men det kan også være rød pigment fra nedbrydning af rødalger, som ligger i strandkanten. Ingen af delene er giftige.
 
Det er derfor ikke farligt at bade i Køge Bugt Strandpark, når vandet ser sådan ud.

Her kan du læse mere om giftige alger.