Ishøjs Boligsociale Indsats

Ishøjs Boligsociale Indsats består af seks hjemløseboliger beliggende på Ishøj Søvej

Hjemløseboligerne er til borgere i Ishøj Kommune, som ud over at være hjemløse også har alvorlige sociale og personlige problemer.

For eksempel dig, der:

  • I mange år har opholdt dig på herberger og forsorgshjem og har haft flere mislykkede forsøg på at bo i en almindelig bolig
  • Har en psykiatrisk diagnose
  • Har problemer med rusmidler
  • Er selvhjulpen, men har behov for massiv støtte for at kunne fastholde en bolig.

Hvis du ønsker en hjemløsebolig og mener, at du er i målgruppen, skal du kontakte din sagsbehandler i Ishøj Kommune.

Tilbuddet er endnu ikke åbnet.

Yderligere information følger, når åbningsdato kendes.