Hvad kan vi hjælpe med?

Modersmålsundervisning

Ishøj Kommune tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse, som bor i Ishøj Kommune.

Tilmelding for børn der bor i Ishøj Kommune og hvis ene forsørger er statsborger i et andet EU-EØS-land end Danmark

Ishøj Kommune tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse, der forsørges af en person, som bor i Ishøj Kommune, og er statsborger i et andet EU-EØS*-land, samt Grønland og Færøerne. 

*EU-EØS-statsborgere er borgere fra:
Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Der tilbydes gratis undervisning i disse landes officielle sprog, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt.

Betingelser for holddannelse
Der oprettes kun hold, hvis mindst 20 elever er tilmeldt det samme sprog og eleverne går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. F.eks. kan elever fra 3., 4. og 5. klassetrin undervises sammen.

Tilmelding

  • Forældrene udfylder og underskriver denne blanket
  • Blanketten sendes med sikker digital post via siden: www.ishoj.dk/CDU. Senest den 28.maj 2020. (Ishøj Kommune sender en kvittering i e-boks, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten)
  • Ishøj Kommune giver besked i e-boks senest i juli måned, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold.
     

Tilmelding for børn der bor i Ishøj Kommune og hvis ene forsørger er statsborger i et land uden for EU-EØS

Ishøj Kommune tilbyder brugerbetalt modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse i sprog, der tales i lande uden for EU/EØS, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt.  En af forsørgerne skal være statsborger i det land uden for EU/EØS, som der ønskes modersmålsundervisning i.

Som eksempler på lande uden for EU/EØS, kan nævnes lande som Tyrkiet og Pakistan.

Skoleåret 2020/2021

Der har ikke været nok tilmeldte til at oprette holde i modersmålsundervisning i skoleåret 2020/2021.

Information om tid og sted

Undervisningen starter i første uge af september 2020 (uge 36) og slutter i juni 2021 (uge 25).

Hvor: På en eller to af Ishøjs kommunale skoler

Hvornår: Forventet start fra ca. 1. september 2020 til juni 2021 (uge 25) 

Undervisningen finder sted i forlængelse af skoledagen og tilrettelægges muligvis med 2 x 2 undervisningslektioner pr. uge. (1 undervisningslektion er af 45 min. varighed)

Undervisningssted, dage, tidspunkt samt lærerens navn, vil blive meldt ud når vi ved, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold og senest i løbet af august måned.

Henvisning til modersmålsundervisning i andre kommuner

Ishøj Kommune betaler for undervisningen i modersmål for elever fra 1. – 9. klasse som forsørges af en i Ishøj bosiddende person, hvor mindst én af forældrene er statsborger i en anden medlemsstat i EU/EØS. Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning.

Hvis Ishøj Kommune ikke kan tilbyde modersmålsundervisning i det ansøgte sprog, henvises eleven til undervisning i en anden kommune. Se nærmere information på andre kommuners hjemmesider og kontakt den pågældende kommune for tilmelding.

Efter tilmelding til modersmålsundervisning i en anden kommune, vil den pågældende kommune bede om betalingstilsagn fra Ishøj Kommune.

Lovgivning for modersmålsundervisning

Lovgivning for modersmålsundervisning:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163933

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 23. oktober 2020