Hvad kan vi hjælpe med?

Modersmålsundervisning

Siden er under opbygning - der er ikke åbent for tilmelding

Tilmelding for børn der bor i Ishøj Kommune og hvis forsørger er statsborger i et EU-EØS-land

Ishøj Kommune tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse, der forsørges af en person, som bor i Ishøj Kommune, og er statsborger i et andet EU-EØS*-land, samt Grønland og Færøerne. 

*EU-EØS-statsborgere er borgere fra:
Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Der tilbydes gratis undervisning i disse landes officielle sprog, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt.

Betingelser for holddannelse
Der oprettes kun hold, hvis mindst 12 elever er tilmeldt det samme sprog og eleverne går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. F.eks. kan elever fra 3., 4. og 5. klassetrin undervises sammen.

Tilmelding

 • Forældrene udfylder og underskriver denne blanket
 • Blanketten sendes med sikker digital post via siden: www.ishoj.dk/CDU. Senest den 20.april 2020. (Ishøj Kommune sender en kvittering i e-boks, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten)
 • Ishøj Kommune giver besked i e-boks senest i august måned, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold.
   

Tilmelding for børn der bor i Ishøj Kommune og hvis forsørger er statsborger i et land uden for EU-EØS

Ishøj Kommune tilbyder brugerbetalt modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse i sprog, der tales i lande uden for EU/EØS, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt.

Betingelser for holddannelse
Der oprettes kun hold, hvis der er 20 eller flere tilmeldt det samme sprog, og eleverne går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. F. eks kan elever fra 3., 4. og 5. klassetrin undervises sammen.

Prisen for modersmålsundervisning i skoleåret 2019/20 er 263,00 kr. om måneden. Der er søskenderabat på 54,00 kr. Der betales fuld pris for 1. barn, hvorefter der gives søskenderabat for det/de efterfølgende. Der betales for undervisningen en gang om måneden i 10 måneder.

Tilmelding

 • Forældrene udfylder og underskriver denne blanket
 • Blanketten sendes med sikker digital post via siden: www.ishoj.dk/CDU. Senest den 20.april 2020. (Vi sender en kvittering i e-boks, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten)
 • Ishøj Kommune giver besked i e-boks senest i august måned, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold.

Framelding
kan kun ske skriftligt ved at skrive til os med sikker digital post via siden: www.ishoj.dk/CDU. Senest den 30. september 2020. Herefter vil du modtage en besked i e-boks fra Ishøj Kommune, som er din dokumentation for, at barnet er frameldt inden for tidsfristen. Har du ikke frameldt dit barn fra senest den 30. september 2020, skal du betale for hele skoleåret – også selv om dit barn ikke kommer til undervisningen.

Tilmelding for børn der bor uden for Ishøj Kommune

Ishøj Kommune tilbyder undervisning til elever fra andre kommuner, hvis der er plads på holdet.

Nedenstående opdateres, så snart vi ved hvilke sprog der tilbydes undervisning i for skoleåret 2020/21.

 • Der tilbydes undervisning i følgende EU/EØS sprog (kræver betalingstilsagn fra bopælskommune):
 • Der tilbydes undervisning i følgende sprog uden for EU/EØS (egenbetaling):

Sidste frist for tilmelding af elever bosiddende uden for Ishøj Kommune, er den 15.oktober 2020, af hensyn til hvor langt underviseren er i forløbet og elevens udbytte af undervisningen.

Tilmelding i EU/EØS sprog
Ved tilmelding af tosprogede elever fra 1.-9. klasse, der forsørges af en person, som bor i Danmark, og er statsborger i et andet EU-EØS*-land, samt Grønland og Færøerne, kan man søge betalingstilsagn fra sin bopælskommune. Benyt nedenstående tilmeldingsprocedure.

 • Barnets forsørger udfylder og underskriver denne blanket
 • Barnets forsørger skal indhente betalingstilsagn fra bopælskommunen
 • Bopælskommunen skal sende den udfyldte tilmeldingsblanket til: sikkermail@ishoj.dk digitalt via SEPO løsningen i Outlook (Sikker digital post) 
  Att: Center for Dagtilbud og Uddannelse

Tilmelding i sprog der tales i lande uden for EU/EØS
Ishøj Kommune tilbyder brugerbetalt modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1.-9. klasse i sprog, der tales i lande uden for EU/EØS.

 • Barnets forsørger udfylder og underskriver denne blanket
 • Blanketten sendes med sikker digital post via siden: www.ishoj.dk/CDU. Senest den 15.oktober 2020. (Vi sender en kvittering i e-boks, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten)

Information om tid og sted

Undervisningen starter i første uge af september 2020 (uge 36) og slutter i juni 2021 (uge 23).

Hvor: På en eller to af Ishøjs kommunale skoler

Hvornår: Forventet start fra ca. 1. september 2020 til 11. juni 2021

Undervisningen finder sted i forlængelse af skoledagen og tilrettelægges med 2 x 2 undervisningslektioner pr. uge.

Undervisningssted, dage, tidspunkt samt lærerens navn, vil blive meldt ud når vi ved, om der er nok tilmeldte til at oprette et hold og senest i løbet af august måned.

Henvisning til modersmålsundervisning i andre kommuner

Ishøj Kommune betaler for undervisningen i modersmål for elever fra 1. – 9. klasse som forsørges af en i Ishøj bosiddende person, hvor mindst én af forældrene er statsborger i en anden medlemsstat i EU/EØS. Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning.

Hvis Ishøj Kommune ikke kan tilbyde modersmålsundervisning i det ansøgte sprog, henvises eleven til undervisning i en anden kommune. Se nærmere information på andre kommuners hjemmesider og kontakt den pågældende kommune for tilmelding.

Efter tilmelding til modersmålsundervisning i en anden kommune, vil den pågældende kommune bede om betalingstilsagn fra Ishøj Kommune.

Lovgivning for modersmålsundervisning

Lovgivning for modersmålsundervisning:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163933

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 27. marts 2020