Økonomi og befolkning

Her finder du information om kommunens økonomi og befolkningstal

Her finder du kommunens vedtagne budgetter for de sidste to år samt budgetforslag for de kommende fire år.

Budgetforslag:

Administrativt budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026:

I forbindelse med budgetbehandlingen er budgettet og råderumskatalog sendt i høring i brugerstyrelser, råd, nævn, MED-udvalg mv. inden den endelige beslutning i Byrådet.

Se budgetforslaget her samt råderumskataloget her.

Seneste vedtagne budget:

Budget for 2022 incl. overslagsårene 2023-2025:

På byrådsmødet den 7.december 2021 blev budgettet for 2022, incl. overslagsårene 2023,2024 samt 2025 vedtaget - budgettet er udgivet i én budgetbog som kan ses her:

Budgetbog for 2022 med overslagsårene 2023, 2024 og 2025

Tidligere vedtagne budgetter:

Budgettet for 2021:

Det vedtagne budget for 2021 er udgivet i én budgetbog, som du kan se her:

Budgettet er udgivet i én samlet budgetbog, som du kan se her

Budgettet for 2020:

Det vedtagne budget for 2020 er udgivet i én budgetbog, som du kan se her:

Budgetbog for 2020 med overslagsårene 2021, 2022 og 2023

Her finder du Ishøj Kommunes tre seneste regnskaber.

Regnskabet for 2021 blev godkendt på Byrådsmødet den 7.juni 2022.

Årsregnskab 2021

Regnskabet for 2020 blev godkendt på byrådsmødet den 1.juni 2021.

Årsregnskab 2020

Regnskabet for 2019 blev godkendt på byrådsmødet den 2.juni 2020.

Regnskab 2019

Regnskabsoversigter 2019

 

Ishøj kommunes økonomiregulativ blev godkendt af byrådet den 4.februar 2014.

Læs Økonomiregulativ for Ishøj Kommune

Her kan du se den senest udarbejdede befolkningsprognose for Ishøj kommune:

Befolkningsprognose 2021 - 2028 (Tekst)

Bilag 1 - Tillæg til befolkningsprognose 2021 - 2028 (Tal)