Helhedsplan for Sydengen

Helhedsplanen sætter rammen for at der nu kan udarbejdes lokalplaner, der giver mulighed for boligbyggeri, hvor der i dag ligger bilforhandlere. Helhedsplanen viderefører desuden den tidligere helhedsplans principper, der muliggør boligbyggeri, der stiger i højde ind mod området fra 1-2 etager ud mod Ishøj Strandvej til 5 etager inde i området og enkelte steder op til 8 etager.

Med helhedsplanen hæves bebyggelsesprocenten fra 100 til 110, men stiller samtidig krav om at 60 % af parkeringen skal ske helt eller delvist under terræn, som således frigiver rum for større grønne overflader.

Principper

Der er med helhedsplanen desuden fastlagt en række principper, der skal hæve kvaliteten af byggerierne samt de grønne elementer i både bygninger og byrum. Desuden er der indført et princip om sociale tiltag såsom fælleslokaler tilknyttet de fremtidige boligbyggerier.

Helhedsplanen fastlægger principper for den fremtidige udformning af klimatilpasning, vejrum og trafikafvikling for hele området. Målet er at sikre en omdannelse, hvor variation og kvalitet i byggerierne, større grønne byrum, mobilitet samt bæredygtighed og biodiversitet prioriteres og at der tages størst mulig hensyn til villaområderne omkring helhedsplanområdet både hvad angår indbliksgener og skyggevirkninger.

Byrådet vedtog den 4. oktober 2022 en ny helhedsplan samt et nyt navn for området. Det lille erhvervsområde hedder nu ”Sydengen”.

SE HELHEDSPLANEN FOR SYDENGEN HER