Beredskabsplaner

I tilfælde af kriser og ulykker skal Ishøj Kommune være klar til at yde en indsats for alle borgere i vores kommune. Her finder du vores beredskabsplaner

Beredskabsplanen skal sikre en effektiv varetagelse af Ishøj Kommunes ansvar og opgaver med at yde en forsvarlig og robust indsats i forbindelse med uregelmæssigheder og kriser i et område eller funktion.

Fx ved større ulykker, kriser eller katastrofer, der kan berøre flere afdelinger/centre, og som kræver ekstra ressourcer.

Se den generelle beredskabsplan

Ishøj Kommunes Sundhedsberedskabsplan er en del af kommunes samlede beredskab.

Den har til formål at sikre, at Ishøj Kommune har et robust sundhedsberedskab der kan træde i kraft, når der indtræffer ekstraordinære hændelser med konsekvens for borgernes sundhed.

Se Sundhedsberedskabsplanen

Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge er lovpligtigt jf. barnets lov § 15, stk. 2.

Beredskabet henvender sig først og fremmest til ledere og medarbejdere, der har kontakt til børn og unge i kommunens institutioner og tilbud.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvem ledere og medarbejdere kan henvende sig til og procedurer for, hvordan der skal handles i sager om overgreb.

Læs beredskab ved overgreb mod børn og unge

Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er lovpligtigt jf. barnets lov § 15, stk. 3.

Beredskabet dækker både kommunens indsats for børn og unge under 18 år samt voksne.

Beredskabet henvender sig først og fremmest til ledere og medarbejdere, der har kontakt med borgere i kommunens institutioner og tilbud.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvem ledere og medarbejdere kan henvende sig til og hvordan de skal handle i sager om negativ social kontrol og æresrelaterede 

Læs beredskab ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om radikalisering og ekstremisme er lovpligtigt jf. barnets lov § 15, stk. 3.

Beredskabet dækker både kommunens indsats for børn og unge under 18 år samt voksne.

Beredskabet henvender sig først og fremmest til ledere og medarbejdere, der har kontakt med borgere i kommunens institutioner og tilbud.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvem ledere og medarbejdere kan henvende sig til og hvordan de skal handle i sager om radikalisering og ekstremisme.

Læs beredskab ved radikalisering og ekstremisme