Hvad kan vi hjælpe med?

Anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har overtaget anvisningen af de almene boliger i Ishøj efter lov om almene boliger m.v. § 59 stk. 2.

Formålet med ordningen er at beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger styrkes. Anvisning sker efter en konkret individuel vurdering.

Såfremt du som ansøger opfylder et af nedenstående vejledende kriterier, vil du efter kommunens opfattelse medvirke til dette:

  • Unge over 18 år, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i regionen.
  • Ansøgere, som ønsker at flytte, for eksempel på grund af jobskifte eller lignende. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
  • Ansøgere fra Ishøj Kommune, som er kommet i bolignød på grund af skilsmisse, sygdom, hussalg eller lignende begivenheder. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
  • Ansøgere, hvor bruttoindtægten på ansøger, og hvor medansøger ikke har nogen indtægt, er på minimum 35.000 kr. pr. måned inden for det sidste år.
  • Pensionister og andre ældre i Ishøj Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
  • Pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune. (Anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune omfatter pensionister og andre ældre (der ikke har bopæl i Ishøj Kommune) i de tilfælde, hvor de tidligere har boet i Ishøj Kommune (i mere end 15 år), de via fritidsaktiviteter tilbringer det meste af sin hverdag i Ishøj Kommune eller har nære familiemæssige relationer i Ishøj Kommune).
  • Personer, der allerede bor i en almen bolig i Ishøj Kommune, som modtager overførselsindkomster og ønsker sig en mindre og/eller billigere lejlighed.

Op til 25% af de ledige boliger udlejes i.f.m. boligsociale opgaver (støtteskrivelse fra Center for Voksne og Velfærd, Center for Børn og Forebyggelse eller Center for Borger, Økonomi og IT i Ishøj Kommune).

Læs lovgrundlaget for husvilde og kriterierne for at få en støtteskrivelse.

Hundehold:
Kamphunde og blandinger af disse er ikke tilladt i kommunens boligområder. Der henvises i øvrigt til ny hundelov der er trådt i kraft den 1. juli 2010 og til boligselskabernes hjemmesider.

Kontakt

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

boliganvisningen@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Boliganvisningen via Digitalpost (e-boks)

Senest opdateret 7. november 2019