Anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune

Her kan du se de kriterier, som Ishøj Kommune bruger, når kommunen skal anvise borgere til en lejebolig

Ishøj Kommune har anvisningsret til de almene boliger i kommunen. Formålet med er at styrke sammensætningen af beboerne i de forskellige boligafdelinger ved at foretage en individuel vurdering af ansøgerne.

Kommunen giver ingen garanti og har ingen forpligtigelse for, at du kan få en anvist en almen bolig i Ishøj. Mange er skrevet op til en bolig, og kommunen kan kun anvise de boliger, der bliver ledige fra boligselskaberne. Derfor anbefaler Ishøj Kommune, at du også bliver skrevet op til almene boliger i boligselskaber uden for kommunen.

  • Unge over 18 år, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i regionen.
  • Ansøgere, som ønsker at flytte, for eksempel på grund af jobskifte eller lignende. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
  • Ansøgere fra Ishøj Kommune, som er kommet i bolignød på grund af skilsmisse, sygdom, hussalg eller lignende begivenheder. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
  • Ansøgere, hvor bruttoindtægten på ansøger, og hvor medansøger ikke har nogen indtægt, er på minimum 35.000 kr. pr. måned inden for det sidste år.
  • Pensionister og andre ældre i Ishøj Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
  • Pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune. (Anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune omfatter pensionister og andre ældre (der ikke har bopæl i Ishøj Kommune) i de tilfælde, hvor de tidligere har boet i Ishøj Kommune (i mere end 15 år), de via fritidsaktiviteter tilbringer det meste af sin hverdag i Ishøj Kommune eller har nære familiemæssige relationer i Ishøj Kommune).
  • Personer, der allerede bor i en almen bolig i Ishøj Kommune, som modtager overførselsindkomster og ønsker sig en mindre og/eller billigere lejlighed.

Ved anvisning af en familiebolig i Vejleåparken skal du være opmærksom på området er betegnet som et forebyggelsesområde.

Dette har betydning for, hvem kommunen kan anvise boliger til.

Læs om særlige kriterier for anvisning af familieboliger i Vejleåparken

Op til 25 procent af de ledige boliger udlejes ifm. boligsociale opgaver (støtteskrivelse fra Center for Voksne og Velfærd, Center for Børn og Forebyggelse eller Center for Borger, Økonomi og IT i Ishøj Kommune).

Læs lovgrundlaget for husvilde og kriterierne for at få en støtteskrivelse.

Kamphunde og blandinger af disse er ikke tilladt i kommunens boligområder.

Der henvises i øvrigt til ny hundelov der er trådt i kraft den 1. juli 2010 og til boligselskabernes hjemmesider.

Ansøgning om tilladelse til husdyr skal altid søges ved skriftlig henvendelse direkte til boligselskaberne.

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575

boliganvisningen@ishoj.dk