Regler, planer og gebyrer

Her finder du regler, planer og gebyrer for håndtering af husholdningsaffald i Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastlægger, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsplanen indeholder rammerne for Ishøj Kommunes affaldsplanlægning 2019- 2030, men med særlig fokus på de første 6 år.

Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision for samspillet mellem mennesker, som hver især bidrager til, at vores ressourcer holdes i kredsløb og bruges igen og igen.

Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Affaldsplanen bliver brugt som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet.

Den nuværende affaldsplan har 4 hovedmålsætninger:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet

Affaldsplanen

Affaldsplan bilag - Kortlægning af affaldsmængder

Affaldsplan bilag - Fremskrivning af affaldsmængder

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast (grundgebyr) og et variabelt gebyr (tømmegebyr for mad- og restaffald).

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, skal du lægge grundgebyret sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere til mad- og restaffald, der står på din adresse. 

 

Beholdergebyrer 2023, momsfrie 

 

 

 

Beholdertype

Uge-tømning

14 dags-tømning

2 x uge-tømning

60 L sæk

800

533

1.600

125 L sæk

1.618

1.078

3.236

140 L beholder

1.350

900

2.700

190 L beholder

1.350

900

2.700

190 L todelt beholder

2.061

1.374

4.122

240 L beholder

1.600

1.067

3.200

240 L todelt beholder

2.061

1.374

4.122

360 L beholder

1.750

1.167

3.500

370 L beholder

2.350

1.567

4.700

370 L todelt beholder

2.740

1.400

4.200

400 L minicontainer

2.500

1.667

5.000

660 L minicontainer

3.600

2.400

7.200

700 - 1000 L minicontainer

5.000

3.333

10.000

4 m3 vippe

22.000

14.667

44.000

6 m3 vippe

28.000

18.667

56.000

8 m3 vippe

34.000

22.667

68.000

10 m3 vippe

40.000

26.667

80.000

12 m3 vippe

46.000

30.667

92.000

14 m3 vippe

52.000

34.667

104.000

16 m3 vippe

58.000

38.667

116.000

Nedgravet 1 m3

19.500

13.000

39.000

Nedgravet 2 m3

22.700

15.133

45.400

Nedgravet 2½ m3

24.300

16.200

48.600

Nedgravet 3 m3

28.400

18.933

56.800

Nedgravet 4 m3

29.100

19.400

58.200

Nedgravet 5 m3

34.900

23.267

69.800

10 m3 ophaler

67.000

44.667

134.000

11 m3 ophaler

70.000

46.667

140.000

12 m3 ophaler

73.000

48.667

146.000

16 m3 ophaler

85.000

56.667

170.000

20 m3 ophaler

97.000

64.667

194.000

Komprimator (uden leje)

125.000

83.333

250.000

8 m3 komprimator

100.000

66.667

200.000

10 m3 Komprimator

110.000

73.333

220.000

12 m3 komprimator

120.000

80.000

240.000

14 m3 komprimator

130.000

86.667

260.000

16 m3 komprimator

140.000

93.333

280.000

20 m3 komprimator

160.000

106.667

320.000

25 m3 komprimator

191.000

127.333

382.000

Særgebyrer 2023, momsfrie

 

 

 

Særligt gebyr for nedgravet løsning og plast og metal i kuber 

250

 

 

Særgebyrer 2023, inkl. moms

 

 

 

Ekstra sæk mærkater 4 stk.

125

 

 

Vask af beholdere 140 L - 1000 L

250

 

 

Grundgebyrer 2023,
momsfrie

 

 

 

Havebolig

4.192

 

 

Etagebolig

1.068

 

 

Sommerhus

1.853

 

 

Haveforening

1.010

 

 

Grundgebyrer 2023,
inkl. moms

 

 

 

Lille institution

2.880

 

 

Mellem institution

5.660

 

 

Stor institution

9.255

 

 

 

Hvad dækker gebyrerne?

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

Hvordan opkræves affaldsgebyrer?

Dit affaldsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i din kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2023. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de affaldsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

Der er fejl i min opkrævning

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk eller ved at klikke her.

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2024.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk eller ved at klikke her.

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Takststigninger i 2023

Gebyrerne er steget i 2023. Det skyldes stigende udgifter til transport på grund af stigende brandstofpriser og inflation. Desuden har krav om nye affaldsordninger medført investeringer til nye beholdere.