Regler, planer og gebyrer

Her finder du regler, planer og gebyrer for håndtering af husholdningsaffald i Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastlægger, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsplanen indeholder rammerne for Ishøj Kommunes affaldsplanlægning 2019- 2030, men med særlig fokus på de første 6 år.

Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision for samspillet mellem mennesker, som hver især bidrager til, at vores ressourcer holdes i kredsløb og bruges igen og igen.

Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Affaldsplanen bliver brugt som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet.

Den nuværende affaldsplan har 4 hovedmålsætninger:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet

Affaldsplanen

Affaldsplan bilag - Kortlægning af affaldsmængder

Affaldsplan bilag - Fremskrivning af affaldsmængder

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast (grundgebyr) og et variabelt gebyr (beholdergebyr for restaffald).

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, skal du lægge grundgebyret sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere til restaffald, der står på din adresse. 

 

Renovationsgebyrer 2024

 

 

 

Beholdergebyrer, momsfrie 

Uge-tømning

14 dags-tømning

2 x uge-tømning

125 L sæk

1.560

1.040

3.120

140 L beholder

1.900

1.270

3.800

190 L todelt beholder

1.210

810

2.420

240 L beholder

1.980

1.320

3.960

240 L todelt beholder

1.210

810

2.420

360 L beholder

2.660

1.770

5.320

370 L beholder

2.670

1.780

5.340

370 L todelt beholder

1.600

1.070

3.200

400 L minicontainer

2.700

1.800

5.400

660 L minicontainer

3.400

2.270

6.800

700 - 1000 L minicontainer

3.570

2.380

7.140

4 m3 vippe

22.000

14.700

44.000

6 m3 vippe

25.100

16.700

50.200

8 m3 vippe

28.200

18.800

56.400

10 m3 vippe

31.400

20.900

62.800

12 m3 vippe

34.300

22.900

68.600

14 m3 vippe

37.400

24.900

74.800

16 m3 vippe

40.800

27.200

81.600

Nedgravet 1 m3

19.100

12.700

38.200

Nedgravet 2 m3

20.100

13.400

40.200

Nedgravet 2½ m3

20.705

13.800

41.410

Nedgravet 3 m3

21.100

14.100

42.200

Nedgravet 4 m3

22.200

14.800

44.400

Nedgravet 5 m3

23.200

15.500

46.400

10 m3 ophaler

83.600

55.700

167.200

11 m3 ophaler

85.200

56.800

170.400

12 m3 ophaler

86.700

57.800

173.400

16 m3 ophaler

92.800

61.900

185.600

20 m3 ophaler

98.900

65.900

197.800

8 m3 komprimator

102.300

68.200

204.600

10 m3 Komprimator

111.300

74.200

222.600

12 m3 komprimator

120.200

80.100

240.400

14 m3 komprimator

129.100

86.100

258.200

16 m3 komprimator

137.800

91.900

275.600

20 m3 komprimator

155.000

103.300

310.000

25 m3 komprimator

176.100

117.400

352.200

Grundgebyrer, momsfrie

 

 

 

Havebolig

5.140

 

 

Etagebolig

1.140

 

 

Kolonihavehus

1.740

 

 

Lille institution

2.880

 

 

Mellem institution

5.660

 

 

Stor institution

9.255

 

 

Særgebyrer, momsfrie

 

 

 

Særgebyr for nedgravet løsning til papir, glas, plast og metal (kr./husstand)

250

 

 

Ekstra sæk mærkater 4 stk.

135

 

 

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast (grundgebyr) og et variabelt gebyr (tømmegebyr for mad- og restaffald).

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, skal du lægge grundgebyret sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere til restaffald, der står på din adresse. 

 

Beholdergebyrer 2023, momsfrie 

 

 

 

Beholdertype

Uge-tømning

14 dags-tømning

2 x uge-tømning

60 L sæk

800

533

1.600

125 L sæk

1.618

1.079

3.236

140 L beholder

1.350

900

2.700

190 L beholder

1.350

900

2.700

190 L todelt beholder

2.061

1.374

4.122

240 L beholder

1.600

1.067

3.200

240 L todelt beholder

2.061

1.374

4.122

360 L beholder

1.750

1.167

3.500

370 L beholder

2.350

1.567

4.700

370 L todelt beholder

2.740

1.400

4.200

400 L minicontainer

2.500

1.667

5.000

660 L minicontainer

3.600

2.400

7.200

700 - 1000 L minicontainer

5.000

3.333

10.000

4 m3 vippe

22.000

14.667

44.000

6 m3 vippe

28.000

18.667

56.000

8 m3 vippe

34.000

22.667

68.000

10 m3 vippe

40.000

26.667

80.000

12 m3 vippe

46.000

30.667

92.000

14 m3 vippe

52.000

34.667

104.000

16 m3 vippe

58.000

38.667

116.000

Nedgravet 1 m3

19.500

13.000

39.000

Nedgravet 2 m3

22.700

15.133

45.400

Nedgravet 2½ m3

24.300

16.200

48.600

Nedgravet 3 m3

28.400

18.933

56.800

Nedgravet 4 m3

29.100

19.400

58.200

Nedgravet 5 m3

34.900

23.267

69.800

10 m3 ophaler

67.000

44.667

134.000

11 m3 ophaler

70.000

46.667

140.000

12 m3 ophaler

73.000

48.667

146.000

16 m3 ophaler

85.000

56.667

170.000

20 m3 ophaler

97.000

64.667

194.000

Komprimator (uden leje)

125.000

83.333

250.000

8 m3 komprimator

100.000

66.667

200.000

10 m3 Komprimator

110.000

73.333

220.000

12 m3 komprimator

120.000

80.000

240.000

14 m3 komprimator

130.000

86.667

260.000

16 m3 komprimator

140.000

93.333

280.000

20 m3 komprimator

160.000

106.667

320.000

25 m3 komprimator

191.000

127.333

382.000

Særgebyrer 2023, momsfrie

 

 

 

Særligt gebyr for nedgravet løsning og plast og metal i kuber 

250

 

 

Særgebyrer 2023, inkl. moms

 

 

 

Ekstra sæk mærkater 4 stk.

125

 

 

Vask af beholdere 140 L - 1000 L

250

 

 

Grundgebyrer 2023,
momsfrie

 

 

 

Havebolig

4.192

 

 

Etagebolig

1.068

 

 

Sommerhus

1.853

 

 

Haveforening

1.010

 

 

Grundgebyrer 2023,
inkl. moms

 

 

 

Lille institution

2.880

 

 

Mellem institution

5.660

 

 

Stor institution

9.255

 

 

 

Hvad dækker gebyrerne?

På grund af nye regler på området udgår beholdergebyrer for madaffald. Udgifter til madaffald er nu dækket af grundgebyret.

Du vil derfor kunne se, at grundgebyret er steget i 2024. Til gengæld skal du ikke længere betale beholdergebyr for madaffald.

Hvis du har en todelt beholder til mad- og restaffald, så vil dit beholdergebyr være mindre end i 2023, da udgifter til madaffald er flyttet til dit grundgebyr.

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse (herunder madaffald) og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald.

Ny praksis for opkrævning af affaldsgebyrer

Fra 2024 modtager du ikke længere en ejendomsskattebillet fra din kommune. Det skyldes, at ejendomsskatten fremover betales via skatten og fremgår af din forskudsopgørelse.

Du vil i stedet modtage en bidragsopgørelse fra din kommune for betaling af forbrugsafgifter for 2024 (renovation, skorstensfejer og rottebekæmpelse).

Hvis du har ændret dine affaldsordninger i 2023, vil du modtage en ny, revideret ejendomsskattebillet for 2023, hvor dine affaldsgebyrer er reguleret.

Hvordan opkræves affaldsgebyrer?

Dit affaldsgebyr for 2024 opkræves på en bidragsopgørelse fra din kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2024. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de affaldsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Jeg har ændret ordning i efteråret, men jeg har ikke modtaget en revideret skattebillet for 2023

Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil du ikke modtage en revideret skattebillet for 2023 på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at oplysningerne allerede opgøres i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil blive reguleret senere. Din kommune forventer at opgøre reguleringer igen i løbet af 1. kvartal 2024.

Der er fejl i min opkrævning

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk eller ved at klikke her.

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret næste gang din kommune opgør ændringerne.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk eller ved at klikke her.

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.