Boligforeninger og boligselskaber

Her kan du finde adresser og telefonnumre på boligforeninger og -selskaber i Ishøj Kommune

Her finder du Ishøj Kommunes samarbejdsaftaler med områdets boligselskaber samt styringsdialogen.

Hvis du ønsker at ansøge om en lejebolig, skal du klikke her.

Se placeringen af de forskellige boligselskaber.

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100% anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftalerne bliver genforhandlet og løber indtil videre frem til 2021/2023.

Aftalerne om 100% anvisning til kommunen følger almenlovens § 59, stk. 2, hvor kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige familieboliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.

Kriterierne er aftalt og fastsat mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, og er offentliggjort af kommunalbestyrelsen. 

Samarbejdsaftale Bo-Vest (Gadekæret)

Samarbejdsaftale Vildtbanegård

Allonge til samarbejdsaftale i Vildtbanegård afd. 2 og afd. 3 - fortrin for børnefamilier ved særlige boligtyper (se Allonge)

Samarbejdsaftale AAB

Samarbejdsaftale KAB - Baldershus - Fasanskellet

Samarbejdsaftale KAB - Fasanskellet - AlmenBolig+

Samarbejdsaftale Lejerbo - Fasanparken og Fasanvangen

Samarbejdsaftale Postfunktionærernes Andels-Boligforening v/FA09

Folketinget vedtog med lov nr. 490 af  12. juni 2009 at reformere styringen i den almene boligsektor.

Formålet med omlægningen er at sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning i kommuner og boligorganisationer. Styringen skal forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer.

Styringsreformen for den almene sektor er trådt i kraft den 1. januar 2010 og skal sikre, at boligorganisationerne lever op til styringsmålsætningerne, og boligorganisationerne skal årligt indsende en dokumentationspakke til kommunen. IT-platformen findes på www.almenstyringsdialog.dk.

Et centralt element i styringsmodellen er, at der afholdes et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og boligorganisationerne. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen.

For at skabe gode og ensartede rammer for boligorganisationernes dokumentation er der i samarbejde mellem Landsbyggefonden, kommunerne og Socialministeriet udviklet et it-system til indsamling, behandling og præsentation af dokumentationen.

Styringsrapporten (www.almenstyringsdialog.dk) giver mulighed for at afgive og modtage information, herunder nøgletal, om den enkelte boligorganisation og afdeling. Derudover vil kommunen kunne lave tværgående analyser på kommunalt plan.

På styringsdialogmøderne drøftes også årligt de indgåede samarbejdsaftaler med de enkelte boligorganisationer om 100 % anvisningsret til de ledige boliger til Ishøj Kommune (se aftalerne under bjælken "samarbejdsaftaler).

Styringsdialogmøde 9. maj 2022 - DAB Vildtbanegård

Styringsdialogmøde 15. december 2021 – Afd. 55, Boligforeningen AAB

Styringsdialogmøde 10. december 2021 - Ishøj Boligselskab, DAB

Styringsdialogmøde 29. november 2021 – Bo-Vest / Vridsløselille Andelsboligforening

Styringsdialogmøde 16. november 2021 – Lejerbo, Køge Bugt/Lejerbo

Styringsdialogmøde 9. november 2021 - PAB - Musvitten

Styringsdialogmøde 12. oktober 2021 – Sydkystens Boligselskab/KAB

 

Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S.
Telefon 33 76 01 00
www.aab55.dk

Boligforeningen AAB
Strandgården 19A
2635 Ishøj
Telefon 43 73 48 09
www.aab55.dk

Ishøj Boligselskab
Det sociale Boligselskab
v/ DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Telefon 77 32 00 00
www.dabbolig.dk.

Det sociale Boligselskab
v/ DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Telefon 77 32 00 00
www.dabbolig.dk.

Gadekæret
v/ BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Telefon 88 18 08 80

www.bo-vest.dk

Lejerbo Køge Bugt
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Telefon 70 12 13 10
www.lejerbo.dk
lejerbo@lejerbo.dk

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 33 63 10 00
www.kab-bolig.dk
kab@kab-bolig.dk

PAB
v/ FA09
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
Telefon 43 42 02 22
www.pab.dk

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575

boliganvisningen@ishoj.dk