Den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken

Ishøj Kommune samarbejder med boligselskaberne og Landsbyggefonden om en ny boligsocial helhedsplan i Vejleåparken

Helhedsplanens aktiviteter har til formål at sikre tryghed og trivsel, forebygge kriminalitet, højne uddannelses- og beskæftigelsen og styrke forældreansvaret.

Læs mere om den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken