Midlertidigt husly

Kommunen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild

Da Ishøj Kommune ikke råder over ledige boliger, vil borgere, der står uden bolig, kunne blive henvist til herberg, jf. servicelovens § 110.

Alle borgere har ret til selv at henvende sig på et herberg. Det er ledelsen på herberget, der vurderer, hvorvidt en borger er i målgruppe til en plads. Alle borgere opkræves en månedlig egenbetaling efter indflytning på herberg.

Social boligstøtteskrivelse

Enlige borgere eller par, hvoraf den ene eller begge modtager kontanthjælp, kan alene opnoteres til bolig via støtteskrivelse fra en sagsbehandler. Det er ligeledes en forudsætning, at man har en længerevarende tilknytning til Ishøj Kommune.

Hvis man som borger har en social sag i kommunen eller har særlige sociale problemer, skal man rette henvendelse til Center for Voksne og Velfærd. Alternativt vil det være Borgerservice, der udarbejder støtteskrivelsen.
Det er den enkelte sagsbehandler, der vurderer, om man er i målgruppen for en støtteskrivelse.

Kriterier for social boligstøtteskrivelse

  • Borgere, der skal udskrives fra krisecentre eller herberg.
  • Borgere i botilbud, der er klar til at flytte videre i egen bolig.
  • Borgere, der har været i døgnbehandling og som efter endt behandling står uden bolig. 
  • Borgere, der har været ude for en uforudset begivenhed, f.eks. alvorlig sygdom, skilsmisse, handicap, konkurs/tvangsauktion. En skilsmisse kan dog ikke stå alene ift. at blive opnoteret via støtteskrivelse.
  • Borgere, der tidligere har opnået bolig via social boligstøtteskrivelse, kan som udgangspunkt ikke opnå boligstøtteskrivelse igen, med mindre helt særlige og uforudsete forhold gør sig gældende.
  • Ved gæld til tidligere boligselskaber, skal der være indgået og iværksat afdragsordning, der ligeledes skal kunne dokumenteres.

Center for Voksen og Velfærd

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575

cvv@ishoj.dk