Fysio- og ergoterapi til børn og unge

Her kan du læse om muligheder for fysio- og ergoterapi til børn og unge i alderen 0-17 år med motorisk nedsat funktion, motorisk usikkerhed eller forsinket udvikling

Hvis dit barn har motoriske vanskeligheder eller er motorisk handicappet, er det muligt, at dit barn eller I som forældre kan få støtte gennem de forskellige tilbud i kommunen eller gennem sundhedssystemet (hospitalet, læge eller speciallæge). 

Støtten kan gives som råd og vejledning, som kan forebygge, at dit barns vanskeligheder ikke bliver større, eller som egentlig træning/behandling til børn og unge med motoriske handicap.

Kommunal fysio- og ergoterapi kan bestå af undersøgelse, rådgivning/vejledning og træning.

Der er forskellige muligheder for fysio- og ergoterapi alt efter dit barns behov og funktionsniveau.

Generel rådgivning og vejledning i de almene dagtilbud og skoler

Personalet i dagtilbuddene og på skolerne har i nogen omfang en viden om børns sanseintegration og motoriske udvikling.

Dagtilbuddene og skolerne i Ishøj har endvidere mulighed for at indhente generel rådgivning fra de fysio- og ergoterapeuter, som er ansat i Ishøj Kommune.

Specialbørnehavegrupperne i Piletræet og i Birkely samt gruppeordningerne (skole) på Strandgårdskolen og på Vallensbæk Skole har en særlig aftale med fysio- og ergoterapeuterne, hvor de kommer med jævne mellemrum og drøfter børnenes sansemæssige og motoriske problemstillinger med personalet.

Spørg eventuelt personalet i dit barns dagtilbud eller på dit barns skole om, hvordan dine børns vanskeligheder kan afhjælpes bedst muligt i hverdagen.

Hvis du er bekymret for, hvorvidt dit barn har betydelige sansemæssige eller motoriske udviklingsvanskeligheder, anbefales det altid, at du kontakter egen læge for at drøfte dine bekymringer.

I nogle tilfælde vil du blive henvist til udredning i sundhedssystemet.

Kommunen kan i nogle tilfælde også varetage udredningen af dit barn. Det gælder især i de tilfælde, hvor udredningen er nødvendig for at kunne give dig som forælder en god rådgivning/vejledning, samt hvor det er nødvendigt, at personalet i dit barns dagtilbud eller på dit barns skole også får en god rådgivning om, hvordan de i hverdagen kan støtte dit barns sansemæssige og motoriske udvikling.

I forbindelse med indlæggelse og udredning af børn og unge på et hospital vil barnet/den unge ofte blive udskrevet med en genoptræningsplan, som varetages af Ishøj Kommune.

Når genoptræningen er afsluttet, vil en del af disse børn og unge overgå til en træningsplan, som har til hensigt at sikre, at barnets motoriske funktionsniveau fastholdes. Dvs. at barnet ikke går tilbage i sin motoriske udvikling. Dette kaldes for vedligeholdelsestræning eller vedligeholdende fysioterapi.

Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne skal tilbydes fysio- og/eller ergoterapeutisk træning med henblik på at vedligeholde barnets/den unges funktionsniveau.

Vi tilbyder denne træning af dit barn både individuelt og på hold.

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger fra vi modtager din ansøgning. 

Udover kommunens tilbud om træning af børn og unge med fysiske handicap har barnet/den unge mulighed for at få tilbudt vederlagsfri fysioterapi, som egen læge kan henvise til.

Ordningen er således, at barnet/den unge i løbet af et år kan få 20 gange fysioterapi hos en fysioterapeut, som man som forældre selv vælger.

Der gøres dog opmærksom på, at hvis man både søger fysioterapi hos egen læge som vederlagsfri fysioterapi og hos kommunen som vedligeholdende fysioterapi, vil kommunen tage stilling til, om den vederlagsfri fysioterapi er dækkende for barnets/den unges behov.

Man kan således ikke forvente, at man kan få fysioterapi både via egen læge og via kommunen.

Du kan læse mere om vederlagsfri fysioterapi her.

Hvis dit barn ikke er henvist til genoptræning eller anden fysio- eller ergoterapeutisk støtte via sundhedssystemet, er du velkommen til at kontakte leder Kirsten V. Winther Palmquist på tlf. 29 49 87 87 for at høre mere.

Hvis du er bekymret for, hvorvidt dit barn har væsentlige sansemæssige eller motoriske vanskeligheder, som bør undersøges, bør du kontakte egen læge.

Du kan også drøfte din bekymring med personalet i dit barns dagtilbud eller på dit barns skole.

Endvidere kan du drøfte dine bekymringer med fagpersoner fra kommunen, som du er i kontakt med i forvejen. Det kan for eksempel være en sundhedsplejerske, en tale-/hørekonsulent eller en psykolog.

Hvis du ønsker at læse mere om, hvilke ydelser Ishøj Kommune har på området, så kan du læse mere her.