Dialogen med borgerne

Borgermøde og dialog

Gennem juni og juli 2022 var projektet i en dialogfase, hvor der ud over en udstilling på Store Torv blev afholdt borgermøde med byvandring og to dialogmøder, hvor borgerne kunne møde politikere og byplanlæggere til uformelle snakke omkring byens udvikling.
Desuden blev der afholdt to spørgeundersøgelser, hvor byens borgere kunne komme med ønsker og drømme til fremtidens Ishøj. Samlet blev der indhentet mere end 300 svar.

Ønsker til en grønnere by

Ishøj Kommune besluttede, i forlængelse af dialogfasen, at afprøve nye midlertidige metoder til at begrønne stationsforpladsen og stiforbindelsen fra stationen til Brohuset. Forbindelsen bliver i helhedsplanen udpeget som en vigtig akse i byen, som leder ud til vores to smukke ådale og videre ud til vores dejlige naturoplevelser som findes vest for motorvejene.

Den Grønne Tråd, som mange borgere nåede at stifte bekendtskab med, var et forsøg på at afprøve midlertidige tiltag i byen. Det midlertidige byrum skal give inspiration til, hvordan byens rum kan se ud i fremtiden, det er ikke at konkret forslag til hvordan byrummet skal ændres, men var en måde at vise borgerne hvordan mindre tiltag kan gøre en stor forskel i byens udseende.

De tre elemeter i den Grønne Tråd: 

1. En lille midlertidig skov foran stationen, hvor man mødte en lille bakke med træer og stauder. Træerne er ”genbrugstræer” som tidligere stod i en Fan Zone på Søren Kierkegaards Plads i København i forbindelse med Tour De France. Efter afprøvningen på Stationsforpladsen blev træerne plantet ud et permanent sted i kommunen til et mere roligt liv.

2. På broen over Ishøj Stationsvej blev der blevet anlagt en ”slentrezone”. Her blev tempoet sænket og på turen over broen mødte man en lille græsplæne med røde bænke med parasoller og hvide hegn med blomsterkasser. Bænkene vil også fremover kunne opleves rundt omkring i Kommunen. Nogle kan få en ny permanent placering, mens andre kan placeres nye steder, hvor midlertidige byrum skal afprøves.

3. Det sidste element handlede om at fortælle mere om den biodiversitet der findes langs vores stier. Langs med den grønne steg kunne man læse om de træer og buske der findes i bykernen. Flere steder er det muligt at sanke lækre frugter på den daglige gåtur gennem byen. På de røde platforme kunne man følge pilene til f.eks. det nærmeste æbletræ.

 

Se et videoindslag om Den grønne Tråd her