Tilskud til privat børnepasning

Privat børnepasning er en ordning, hvor forældre kan få tilskud til at ansætte en børnepasser eller købe en plads i en privat pasningsordning

Tilbuddet omfatter forældre med børn i alderen 26 uger og til barnet fylder tre år. Pasningsordningen skal være af mindst tre måneders varighed.

Ishøj Kommune giver tilskud til godkendte private pasningsordninger i eller uden for kommunen. Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. 

Der er ingen godkendte privatinstitutioner eller private dagplejere i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Ja.

Kommunen skal godkende din aftale, og der skal foreligge en skriftlig kontrakt, hvilket er en forudsætning for, at du får tilskud.

For at få tilskud, skal ordningen godkendes af Ishøj Kommune.

Når vi har modtaget din ansøgning om tilskud, vil du blive kontaktet af dagplejen i Ishøj Kommune for en aftale om et besøg.

Du, dit barn og din børnepasser skal være til stede under besøget.

Dagplejepædagogen foretager en vurdering af børnepasserens faglige og personlige kvalifikationer samt en sikkerhedsmæssig vurdering af pasningsstedet, da pasningsstedet skal godkendes som arbejdsplads.

Ishøj Kommune indhenter en straffe- og børneattest på din børnepasser.

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn og til aflønning af en au-pair.

Børnepasseren skal være mindst 20 år.

Tilskud til privat børnepasning skal søges digitalt på Borger.dk.

Ansøg om tilskud til privat børnepasning.

Tilskuddet størrelse beregnes for hvert budgetår.

Det månedlige tilskud udgør i 2024 maksimalt 7.751 kr. pr. barn.

Der dækkes dog højst 75 % af de dokumenterede udgifter.

Du skal selv betale løn til din børnepasser.

Ja.

Du skal hver måned sende dokumentation for din udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Nej.

Der gives ikke tilskud til pasning af egne børn.

Nej.

Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au-pair.

Nej.

Ishøj Kommune giver ikke tilskud til deltidspladser.

Ja, hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk. Det betyder, at private børnepassere skal kunne bevise, at de kan kommunikere med børnene på dansk på en måde, der udvikler børnenes sproglige evner. Derfor skal ansøgeren dokumentere fx 9.- klasseprøven i dansk med mindstekarakteren 2, bestået ”Prøve i Dansk 2” eller et tilsvarende niveau samt dokumentation for uddannelse, kurser og erhvervs-/praksiserfaring.

I helt særlige tilfælde kan det godkendes, at hovedsproget kan være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

Hvis din børnepasser bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, skal kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

Ishøj Kommune anbefaler, at opsigelsesvarslet mellem den private børnepasser og forældrene gensidigt aftales at være tre måneder.

Ja.

Dit barn kan fortsat stå på ventelisten til dagtilbud og optjene anciennitet.

Vi anbefaler derfor, at du skriver dit barn på ventelisten til dagtilbud, selvom du er i tilskudsordningen.

Ligeledes er det muligt at blive skrevet op til pasningsgaranti med tre måneders varsel.

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasning og være indskrevet i et andet dagtilbud samtidigt.

Ishøj Kommune anbefaler, at opsigelsesvarslet mellem den private børnepasser og forældrene gensidigt aftales at være tre måneder.

Hvis du har spørgsmål om tilskud til privat pasning, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen i Ishøj Kommune på pladsanvisningen@ishoj.dk Telefon: 43 57 75 50.