Borgerforslag

Vil du have indflydelse på Ishøj? Her kan du oprette eller stemme på borgerforslag, som kan blive taget op af byrådet

Alle borgere i Ishøj Kommune har mulighed for at oprette et borgerforslag, som kan blive behandlet i byrådet, hvis forslaget får mindst 250 stemmer inden for seks måneder.

Inden du opretter et borgerforslag, bedes du læse retningslinjerne forneden.

Muligheden for at oprette og stemme på borgerforslag vil foregå i en toårig forsøgsperiode og vil blive evalueret efter et år.

Retningslinjer for borgerforslag

Et borgerforslag skal overholde en række krav, før det kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Dit forslag vil først blive udgivet, når kommunens forvaltning har vurderet, at kravene er overholdt.

Dit borgerforslag skal overholde dansk lovgivning og må fx ikke indeholde fortrolige, injurierende eller personfølsomme oplysninger om personer eller virksomheder.

Dit forslag skal handle om kommunens anliggender og være relevant i forhold til de opgaver, som kommunen løser.

Forslaget må ikke være stillet tidligere eller behandlet i byrådet før (i indeværende og forrige valgperiode)

Alle borgere, der bor i Ishøj Kommune og er over 18 år, kan fremsætte borgerforslag eller stemme på andres forslag.

Når du har oprettet et borgerforslag, vil dit forslag blive gennemgået af kommunens medarbejdere for at sikre, at det lever op til kravene til et borgerforslag.

Hvis dit forslag lever op til kravene, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og andre borgere kan stemme på dit forslag.

Alle borgerforslag på hjemmesiden udløber seks måneder, efter de er oprettet. Hvis forslaget inden for de seks måneder ikke opnår 250 stemmer, vil det blive fjernet fra ishoj.dk

Borgerforslag, der opnår mindst 250 stemmer, vil blive fremsat på førstkommende byrådsmøde af borgmesteren. Årsagen til, at forslaget bliver fremsat af borgmesteren er, at et borgerforslag formelt skal stilles af et medlem af byrådet iht. Styrelsesloven.

Hvis byrådet støtter forslaget, vil byrådsmedlemmerne træffe en beslutning om den fremadrettede proces.
Kan byrådet ikke bakke op om et borgerforslag, vil den politiske behandling af forslaget være afsluttet.

Hvis du ønsker at støtte et forslag, kan du stemme på det, hvis bor i Ishøj Kommune og er over 18 år.

Når du stemmer, skal du oplyse dit navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige for andre, men kommunen vil løbende kontrollere, at de, der stemmer på et forslag, er over 18 år og borgere i Ishøj.

Du kan stemme én gang på hvert forslag.

Du skal oplyse dit fulde navn, din adresse og din e-mail, når du stiller et forslag eller vil stemme på et forslag. Dit navn vil derfor fremgå på hjemmesiden sammen med forslaget.

I forbindelse med behandlingen af dit borgerforslag, vil dine personoplysninger blive brugt. Inden du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du derfor give din accept til, at Ishøj Kommune må behandle dine personoplysninger.

Du kan give din samtykke ved at sætte flueben under feltet "Dine data", når du udfylder dine personlige oplysninger.

Et borgerforslag udløber efter seks måneder. Alle personoplysninger, som knytter sig til forslaget - fx oplysninger om forslagsstiller og støtter - vil derefter blive slettet.

Hvis et forslag opnår 250 stemmer og kommer til behandling i byrådet, vil personoplysningerne, som knytter sig forslaget, blive slettet senest seks måneder, efter forslaget er færdigbehandlet.

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine data

Her kan du oprette dit borgerforslag

Gode råd til dit forslag:

  • Skriv tydeligt og konkret, hvad du ønsker - dit forslag må højst fylde en A4-side
  • Husk alle detaljer, som kan være vigtige
  • Overvej, om forslaget også er relevant for andre end dig - din mulighed for at få dit forslag drøftet i byrådet vil være større, hvis dit forslag også er vigtigt for andre
  • Undersøg, om dit forslag ligger inden for de opgaver, som kommunen løser. Fx kan kommunen ikke fælde træer på en privat grund eller åbne en ny restaurant i bycentret

Fortrolighedspolitik Servicevilkår

Stem på et borgerforslag:

Her kan du se og stemme på de borgerforslag, som andre borgere har oprettet.

Vær opmærksom på, at du kun kan stemme, hvis du bor i Ishøj Kommune.

Oprettet 23.04.2024

Udløber 20.10.2024

Antal stemmer 6

Kære byråd
Jeg vil gerne bede jer overveje, hvordan vi beskytter den unikke historiske bykerne, både i Torslunde, Tranegilde og Ishøj Landsbyer. De rummer megen historie med opbygningen omkring en Bygade, de relativt mange store gårde midt i byen. At have denne historik så tæt på en hovedstad er også noget specielt.
Mit forslag er, at der laves en lokalplan, der stiller krav til arkitektur og materialevalg i et større omfang, mere nuanceret og tilpasset det historiske byrum, end det sker i dag.
Det her forslag er ikke for at stoppe udviklingen og udbygningen af landsbyerne, men har blot til hensigt at beskytte landsbymiljøet.
De seneste år er der blevet bygget mange nye huse og rækkehuse i landsbyen. Her vil jeg gerne fremhæve rækkehusene på den gamle Kirkebjerggård grund, som er tilpasset den historiske bykerne. Men her stopper også min begejstring, for alt andet nybyg i landsbyerne er fine parcelhuse, som bare ikke passer ind i landsby-miljøet. Når man ser gamle huse blive nedrevet og typehuse blive rejst, føles det sjæleløst og uden respekt for miljø.
Jeg synes det er uambitiøst, at vi har disse fantastiske tidslommer, der indkapsler historien, og vi så tillader nedrivning uden at stille passende krav om materialer og arkitektur for det der opføres,
Hvis ikke I tager ansvar nu, så bliver landsbyerne opslugt af parcelhuse, og det historiske indtryk vil for evigt ændres.
Det gør mig ingenting at der er kvarterer med parcelhuse i landsbyerne, men byrummet omkring bygaderne bør sikres mod sjæleløse gasbeton blokke med skal murede vægge med mursten, der gang på gang overrasker mig, ved at være i en farve eller nuance som skiller sig ud i negativ forstand og på forunderlig vis, grimmere end den de brugte ved det forrige byggeri.
Hjælp os og beskyt landsbyerne ved at hæve ambitionsniveauet og stil krav. Vis at I på vegne af de mange hundrede års historie er visionære og beskytter sjælen og det unikke landsbymiljø.