Borgerforslag

Vil du have indflydelse på Ishøj? Her kan du oprette eller stemme på borgerforslag, som kan blive taget op af byrådet

Alle borgere i Ishøj Kommune har mulighed for at oprette et borgerforslag, som kan blive behandlet i byrådet, hvis forslaget får mindst 500 stemmer inden for seks måneder.

Inden du opretter et borgerforslag, bedes du læse retningslinjerne forneden.

Muligheden for at oprette og stemme på borgerforslag vil foregå i en toårig forsøgsperiode og vil blive evalueret efter et år.

Retningslinjer for borgerforslag

Et borgerforslag skal overholde en række krav, før det kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Dit forslag vil først blive udgivet, når kommunens forvaltning har vurderet, at kravene er overholdt.

Dit borgerforslag skal overholde dansk lovgivning og må fx ikke indeholde fortrolige, injurierende eller personfølsomme oplysninger om personer eller virksomheder.

Dit forslag skal handle om kommunens anliggender og være relevant i forhold til de opgaver, som kommunen løser.

Forslaget må ikke være stillet tidligere eller behandlet i byrådet før (i indeværende og forrige valgperiode)

Alle borgere, der bor i Ishøj Kommune og er over 18 år, kan fremsætte borgerforslag eller stemme på andres forslag.

Når du har oprettet et borgerforslag, vil dit forslag blive gennemgået af kommunens medarbejdere for at sikre, at det lever op til kravene til et borgerforslag.

Hvis dit forslag lever op til kravene, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og andre borgere kan stemme på dit forslag.

Alle borgerforslag på hjemmesiden udløber seks måneder, efter de er oprettet. Hvis forslaget inden for de seks måneder ikke opnår 500 stemmer, vil det blive fjernet fra ishoj.dk

Borgerforslag, der opnår mindst 500 stemmer, vil blive fremsat på førstkommende byrådsmøde af borgmesteren. Årsagen til, at forslaget bliver fremsat af borgmesteren er, at et borgerforslag formelt skal stilles af et medlem af byrådet iht. Styrelsesloven.

Hvis byrådet støtter forslaget, vil byrådsmedlemmerne træffe en beslutning om den fremadrettede proces.
Kan byrådet ikke bakke op om et borgerforslag, vil den politiske behandling af forslaget være afsluttet.

Hvis du ønsker at støtte et forslag, kan du stemme på det, hvis bor i Ishøj Kommune og er over 18 år.

Når du stemmer, skal du oplyse dit navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige for andre, men kommunen vil løbende kontrollere, at de, der stemmer på et forslag, er over 18 år og borgere i Ishøj.

Du kan stemme én gang på hvert forslag.

Du skal oplyse dit fulde navn, din adresse og din e-mail, når du stiller et forslag eller vil stemme på et forslag. Dit navn vil derfor fremgå på hjemmesiden sammen med forslaget.

I forbindelse med behandlingen af dit borgerforslag, vil dine personoplysninger blive brugt. Inden du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du derfor give din accept til, at Ishøj Kommune må behandle dine personoplysninger.

Du kan give din samtykke ved at sætte flueben under feltet "Dine data", når du udfylder dine personlige oplysninger.

Et borgerforslag udløber efter seks måneder. Alle personoplysninger, som knytter sig til forslaget - fx oplysninger om forslagsstiller og støtter - vil derefter blive slettet.

Hvis et forslag opnår 500 stemmer og kommer til behandling i byrådet, vil personoplysningerne, som knytter sig forslaget, blive slettet senest seks måneder, efter forslaget er færdigbehandlet.

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine data

Her kan du oprette dit borgerforslag

Gode råd til dit forslag:

  • Skriv tydeligt og konkret, hvad du ønsker - dit forslag må højst fylde en A4-side
  • Husk alle detaljer, som kan være vigtige
  • Overvej, om forslaget også er relevant for andre end dig - din mulighed for at få dit forslag drøftet i byrådet vil være større, hvis dit forslag også er vigtigt for andre
  • Undersøg, om dit forslag ligger inden for de opgaver, som kommunen løser. Fx kan kommunen ikke fælde træer på en privat grund eller åbne en ny restaurant i bycentret

Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privacy Policy Terms of Service

Stem på et borgerforslag:

Her kan du se og stemme på de borgerforslag, som andre borgere har oprettet.

Vær opmærksom på, at du kun kan stemme, hvis du bor i Ishøj Kommune.

Oprettet: 20.06.2022

Udløber: 17.12.2022

Antal stemmer: 42

vi mangler en legeplads i landsbyen!

Oprettet: 20.06.2022

Udløber: 17.12.2022

Antal stemmer: 5

vi mangler en legeplads i landsbyen!

Oprettet: 20.06.2022

Udløber: 17.12.2022

Antal stemmer: 3

udendørs legeplads til de små og udendørs træning til de store

Oprettet: 06.01.2022

Udløber: 05.07.2022

Antal stemmer: 2

Der mangler lys på stierne i strandparken.

Oprettet: 06.01.2022

Udløber: 05.07.2022

Antal stemmer: 8

Synes vi mangler bedre lys og mere til på cykelstierne og tunneller.

Oprettet: 12.02.2022

Udløber: 11.08.2022

Antal stemmer: 126

Gadekæret og i området omkring os mangler P-pladser!

Der er planer om at etablere nye P-pladser langs Gadekæret fra Brolæggerpladsen, langs med Gadekæret på Ishøj Parkvej, pga. en kommende ny bebyggelse.

Jeg vil foreslå, at de nye P-pladser etableres snarligt og ikke afventer en etablering af boliger på hjørnegrunden af Ishøj Parkvej/Ishøj Stationsvej, og på omsorgscenter Kærbo’s bageste P-pladser ved tunnelen/busstoppestedet på Ishøj Stationsvej.

Allerede nu holder der en del biler på græsrabatten langs Gadekæret hver eneste aften. Ofte med risiko for dårligt udsyn, når man om morgenen skal ud fra en af vores P-pladser.

Til den nye bebyggelse, er der “kun” planer om, at etablere 1 P-plads pr. lejlighed. Et lovkrav?

Da en del familier i dag har 1-4 biler, (dine/mine/vores børn med kærester og biler) vil det formentlig også gælde for den kommende nye bebyggelse.

En smallere Ishøj Parkvej vil forhåbentlig også nedsætte hastigheden på Ishøj Parkvej, der godt nok er en transportvej, når motorvejen er fyldt op med biler, men resten af tiden fungerer Ishøj Parkvej, som en ekstra motorvej for motorcykler og biler, der virkelig giver den gas, specielt om aftenen.

Til inspiration for byrådet, vil jeg foreslå I tager en køretur mod Albertslund Centrum ad Albertslundvej, hvor der de seneste år er blevet etableret P-pladser langs hele etagebyggeriet på den ene side og ud for rækkehusene på den anden side af vejen mellem Løkkebo og Nordmarks Alle. Hastigheden på Albertslundvej blev nedsat fra 60 til 50 km i timen.

Oprettet: 07.01.2022

Udløber: 06.07.2022

Antal stemmer: 15

Jeg vil hermed stille et borgerforslag om forbedret tilgængelighed til Ishøj Bycenter for ældre- og gangbesværede borgere, børnefamilier og andre borgere.

Alt for ofte er elevatoren ved spor 2 ude af drift til stor gene for gangbesværede borgere samt borgere, der anvender rollatorer eller el-scootere samt børnefamilier med barnevogne og indkøbsvogne.

Banedanmark vil løbende renovere alle elevatorer på stationerne, hvorved udstyr installeres, der selv fejlmelder elevatorerne, hvis de er defekte og er ude af drift. Men det betyder, at elevatoren ved spor 2 stadig vil være ude af drift jævnligt, og at mange gangbesværede borgere ikke vil kunne komme op af trappen til Ishøj Bycenter ved spor 2. Derfor må en rampe eller rulletrappe beregnet for el-scootere, rollatorer, barnevogne samt indkøbsvogne etableres.

Det er ikke alle borgere, der kan anvende trappen op til centret - dels fordi stigningen på trappen er for stejl, og dels fordi trappetrinene også er for stejle og bredden på trappetrinene for korte, hvilket gør det besværligt for mange borgere at gå op ad den - og derfor nærmest umuligt for gangbesværede. Det har hidtil resulteret i, at mange gangbesværede borgere og børnefamilier ikke kan komme til lægerne i centret, ikke købe medicin på apoteket og ikke kan købe mad, med mindre andre borgere kan bære deres rollatorer eller barnevogne op af trappen for dem.

Vi kan ikke længere leve med disse uacceptable forhold. Så noget må der gøres nu!

Derfor ønskes der en rampe eller en rulletrappe, som også er beregnet til rollatorer, el-scootere, barnevogne og indkøbsvogne for at forbedre tilgængeligheden for disse borgere.

Alternativ kan der etableres to ekstra elevatorer ved siden af den op til spor 2. Der er plads til det. Og jeg er godt klar over, at etablering af ekstra elevatorer er en sag for Banedanmark.

Oprettet: 16.02.2022

Udløber: 15.08.2022

Antal stemmer: 27

I nu efterhånden to år, siden massakren på båndskoven på den tidligere "støj"vold, hersker der stadig ørkenlignende tilstande.
Velvidende at der sikkert er indkøbt dyrt landskabsforslag, vil jeg gerne foreslå, at man hurtigst muligt genetablerer den fjernede beplantning af henholdsvis løv og stedsegrønne træer. Naturens væsner har lidt ubodelig skade, og det kan ikke gå hurtigt nok.
Eftersom kommunen nu er med i en konkurrence om at blive vild, er det jo et oplagt projekt.
En båndskov, som den var, vil være både til gavn for naturens væsner samt de mennesker der bor bag volden, og som i øvrigt ikke er blevet bedre hjulpet af den megen tilkørte jord.

mange hilsner

Oprettet: 07.01.2022

Udløber: 06.07.2022

Antal stemmer: 18

Ishøj kan til tider føles som en motorvejsafkørsel, med sine store midterrabatter lavet af galvaniseret stål, og høje hastigheder. Selvom vi har et dejligt stisystem, ville fortove og cykelstier langs vejene give et markant visuel løft til kommunen. Specielt omkring Ishøj Stationsvej og strandvejen. Det ville også betyde et løft i følelsen af tryghed, da man er eksponeret udsynsmæssigt fra bil-trafikken i stedet for at bevæge sig på en mørk visuelt isoleret sti.

Oprettet: 18.05.2022

Udløber: 14.11.2022

Antal stemmer: 4

Som det er i dag, skal forældre og andre, der går ind og ud af for at aflevere eller hente deres barn i dag-institution, huske at lukke døren efter sig. Det er ikke altid døren bliver lukket af mange forskellige grunde som at folk er på farten, skal skynde sig på arbejde og glemmer det. Der kan også være andre grunde såsom at et blæse-vejr kan forhindre at døren lukkes helt.
Der har været eksempler på, hvor nogen har glemt at lukke døren efter sig, og et barn er kommet ud.
Derfor vil det være godt, hvis dørene i vores dag-institutioner blev tilkoblet et alarm-system, således at der vil komme en høj lyd, hvis en dør stod åben. Det vil gøre det mere trygt for vores børn, og lette arbejdsgangen for de ansatte i dag-institutionerne

Oprettet: 12.03.2022

Udløber: 08.09.2022

Antal stemmer: 1

Flere træer og buske på en højere jordvold

Oprettet: 31.03.2022

Udløber: 27.09.2022

Antal stemmer: 111

Der har i en længere periode lokalt været ønske om, at det ville være dejligt med en legeplads til ungerne i Torslunde. En lokal forankret og let tilgængelig legeplads, hvor børnene kan mødes uden at skulle transporteres til Ishøj Landsby, Ishøj eller de omkringliggende kommuner. Der er flere muligheder for placering da både kommune og landsby har områder i landsbyen, hvor projektet burde kunne muliggøres. Alternativt er der snakket om en placering på Torslundemaglevej.
Da der er flere aldersgrupper som vil gøre brug af en kommende legeplads, vil vi hente inspiration i f.eks. Røgleparkens svævebanelegeplads med flere aktiviteter for de større børn, men også i Elverhøjs og Torsbo Plejehjems legepladser for de mindre børn, som udover underholdning også understøtter leg og læring. En legeplads som bliver sjov, men som samtidig lever op til EN1176, og som forhåbentlig kan gøres vedligeholdelsesfri til glæde for både lokale og kommune.

På vegne af forældre, bedsteforældre, og børn i Torslunde

Oprettet: 20.06.2022

Udløber: 17.12.2022

Antal stemmer: 3

Vi mangler en legeplads i Torslunde

Oprettet: 16.02.2022

Udløber: 15.08.2022

Antal stemmer: 8

At indføre dette krav i samtlige nye byggetilladelser, og ligeledes indføre det på etablerede ejendomme:

Beplantning af alle tomme industrigrunde og centres ydermure med stedsegrønne vækster, samt etablering af grønne tage på alle disse bygninger også. Der kan samtidigt oprettes et kommunalt bi-pleje projekt alla BYBI.

Dette til glæde for naturens væsner, samt som et æstetisk tiltag til forbedring af kommunens visuelle identitet.

alt godt

Oprettet: 12.03.2022

Udløber: 08.09.2022

Antal stemmer: 3

Vi mangler sted i Ishøj hvor der kan dyrkes streetsport. Her tænker jeg skatebording. Rulleskøjter løbehjul og parkour.

Oprettet: 16.02.2022

Udløber: 15.08.2022

Antal stemmer: 8

Kommunen gennemfører en voldsom beplantning af veje ( Stationsvej fx) og tomme arealer med træer, der kan virke luftforbedrende og styrke miljøet for både naturens væsner samt menneskene.

Tænk hvis Stationsvejen var en grøn korridor fremfor en håbløs tom trafikkorridor.
Tænk hvis Stationspladsen igen fik en grøn identitet som den tidligere.

Tænk hvis de håbløst ligegyldige entreprenør-projekter, der er opført (stationsplads) samt tidligere samtlige almennyttige byggerier blev tilført grønne tiltag.

Alle træer der er, og kommer nummereres som i Berlin.

alt godt

Oprettet: 09.03.2022

Udløber: 05.09.2022

Antal stemmer: 1

Jeg har i dag været gående forbi grillen lige ved siden af moskeen. Det ser mildest talt skrækkeligt ud. Der flyder med papir, plastposer og folie. Kunne kommunen ikke henstille til grillen samt til de erhvervsdrivende på gaden at de giver den en skalle og får samlet skrald op. Det er meget slemt.

Oprettet: 10.03.2022

Udløber: 06.09.2022

Antal stemmer: 8

Efter at have læst i Sydkysten, at Bycenterbussen har fået stoppested ved Brohuset, er mit forslag, at der med aftale med Movia, etableres et tilsvarende stoppested for buslinie 127, helst samme sted.

Bycenterbyssen dækker umiddelbart glimrende for den del af kommunen, der ligger øst for motorvejene, men ved at etablere et stoppested for buslinie 127 vil kommunens borgere vest for motorvejene også have mulighed for komme til Brohuset, endda på tidspunkter, der ligger udenfor Bycenterbussens kørselstider, der iflg. køreplanen stopper omkring kl. 17.

Dækningen med buslinie 127 vil være med to busture i dagtimerne, hvor behovet måske er størst og med en tur i timen tidlig morgen og aften til hen omkring kl. 21, altså også dækning ved senere arrangementer i Brohuset.

Så vidt jeg ved, er de gule busser indrettet til at tage kørestole med.

Det vil give en smidig tilgang for den del af kommunens borgere, der bor herude (ca. 1.900 stk, ca. 8% af kommunens borgere).

Løsningen vil kunne implementeres stort set uden udgifter.