Betina Havmand Demir

Betina Havmand Demir er løsgænger i Ishøj Byråd

Civilt erhverv: Faglig leder i Ishøj Kommune

Født: 1981

Bor i Vildtbaneparken

Politiske mærkesager:

Man skal som borger i Ishøj opleve at blive hørt og hjulpet, hvis man oplever udfordringer. Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt til Ishøj Byråd.

Alle skal opleve at have lige rettigheder og muligheder.

Børn i udsatte familier
Jeg vil fokusere på at sikre lighed og ens rettigheder og muligheder for alle børn og unge i Ishøj. Vi skal lytte og reagere når vores medborgere rækker ud efter støtte.

Børn og uddannelse
Alle børn og unge skal have mulighed for at udleve deres drømme og få de bedste muligheder i livet, uanset baggrund og opvækst. Uddannelse er grundstenen til en god fremtid.

Alle unge skal værre uddannelsesparate når de går ud af folkeskolen.

Sundhed og omsorg
Jeg vil arbejde for mere tid til omsorg og nærvær blandt ældre. Alle ældre har ret til en tryg alderdom i Ishøj. Vi skal have mennesket i centrum i alt hvad vi gør.

En stemme på mig, er en stemme på klare visioner, forbedringer og udvikling i Ishøj kommune.

Medlem af følgende politiske udvalg:

Betina Havmand Demir