Milishia Moradi (L)

Milishia Moradi er medlem af Ishøjlisten (L)

Født: 1998

Privat: Gymnastik, fodbold og mit ungerådsarbejde.

Politiske mærkesager:

  • Mere ungeinddragelse i de kommunale beslutninger.
  • Flere bomuligheder for unge og studerende.
  • Styrkelse af den sociale opmærksomhed i vores skoler, så vi hurtigt fanger børn, der mistrives.
  • Styrkelse af tryghedsindsatsen i kommunen, for ingen før føle sig utrygge i deres lokalmiljø.

Medlem af følgende politiske udvalg:

Milishia Moradi

Medlem af Ishøjlisten (L)

52666203

milmo@ishoj.dk