Pia Skourup (V)

Pia Skourup er viceborgmester og medlem af Venstre (V)

Cvilt erhverv: CFO

Uddannelse: Merkonom i revision og regnskab

Født: 1971

Privat:

Jeg er 50 år gammel, gift med Ole og har 3 dejlige voksne børn. 

Familie og politik fylder meget i min hverdag, men skaber også en værdi, som jeg nødigt ville være foruden.

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for, at der gennem et bredt samarbejde i byrådet skabes de bedste forudsætninger for en bæredygtig kommune, hvor gode resultater og sund økonomi går hånd-i-hånd.

En sund økonomi er grundlaget for at skabe de bedste løsninger for Ishøjs borgere, og derfor skal der være fokus på at pengene bruges optimalt. Hver krone som bruges uhensigtsmæssigt kunne være brugt til bedre velfærd. 

Der skal være fokus på vores store velfærdsområder og sikres, at der på ansvarlig vis bliver ført en politik som skaber balance mellem behov og serviceniveau. Vi må ikke lade nogle borgere i stikken, og derfor skal vi sikre, at alle borgergrupper bliver tilgodeset bedst muligt ..... uanset alder og etnicitet.

Vi skal ligeledes sikre, at den enkelte borger har både retten til og muligheden for at kunne træffe egne valg og tage ansvar for eget liv.

Vi skal sikre en plads i fællesskabet for alle, men vi skal også turde stille krav til hinanden som medborgere og medmennesker, så vi kan sikre et godt fællesskab.

Respekt og ansvarlighed
To ord som ikke blot beskriver mig som person, men som jeg også kan love vil præge alle mine beslutninger i arbejdet for at sætte borgernes interesser i fokus.

Medlem af følgende politiske udvalg:

Pia Skourup

Viceborgmester, Venstre (V)

31313701

pskou@ishoj.dk