Sami Deniz (F)

Sami Deniz er medlem af SF (F)

Civilt erhverv: Faglig sekretær i en fagforening

Uddannelse: Kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet

Født: 1970

Privat:

Jeg hedder Sami, er 51 år og er gift. Jeg har en kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Til dagligt arbejder jeg som faglig sekretær i en fagforening, hvor jeg arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer og hjælper dem med deres erstatningssager, som følge af en arbejdsskade.

Jeg er opvokset i Ishøj og elsker den mangfoldighed og fællesskab, der findes i Ishøj. Jeg vil derfor arbejde for fortsat styrkelse af fællesskaberne og mangfoldigheden i blandt mine medborgere. Jeg har siden 2010 været byrådsmedlem. Jeg vil arbejde for, at Ishøj er en bæredygtig og klimavenlig kommune, et godt sted at vokse op i, både for unge og ældre borgere, styrke beskæftigelsen, så flere bliver selvforsørgende og ikke mindst arbejde for at udvidelsen af byen sker på en bæredygtig måde.

I byrådet siden: 2010

Politiske mærkesager:

Bæredygtig og klimavenlig kommune
Jeg vil kæmpe for at gøre Ishøj til en bæredygtig og klimavenlig kommune, herunder arbejde for at nedsætte CO2- udledningen i kommunen. Jeg vil arbejde for, at vi i Ishøj får skabt mere vild natur, fremmer biodiversitet og planter flere træer. Jeg vil arbejde for mere klimavenlige energikilder til vores kommunale ejendomme, bl.a. solceller og at der indarbejdes klimavenlige og bæredygtige tiltag, når der bygges nye boliger i vores kommune.

En styrket folkeskole
I SF Ishøj ønsker vi en styrket folkeskole. Jeg vil derfor arbejde for at vores lærere i skolerne får ro på, til at give den bedste undervisning til vores børn. I SF Ishøj ønsker vi, at vores børn og unge får højnet deres faglige niveau, så flest muligt gennemfører afgangseksamen og en erhvervsuddannelse. Jeg vil derfor arbejde for at få indført tolærerordningen på skolerne for at sikre at lærerne har tid til den enkelte elev og udvikler elevernes faglighed.

En styrket beskæftigelse
I SF tror vi på investering i det enkelte menneske betaler sig. Vores sagsbehandlere skal styrkes i samarbejdet med erhvervsvirksomhederne. Jeg vil arbejde for at vores sagsbehandlere får de værktøjer og midler, der kræves for at hjælpe borgeren tilbage i job. Konkret vil jeg arbejde for, at den ledige får én koordinerende sagsbehandler, som skal understøtte en håndholdt indsats, og at der aktivt tages hånd om de udfordringer borgeren oplever ved siden af ledighed.

Medlem af følgende politiske udvalg:

Sami Deniz

Medlem af SF (F)

28303685

samid@ishoj.dk