Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 5. november 2013 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

Der nye bygning til Naturcenteret på Ishøj Tange er klar til indvielse den 13. november 2013. 

Naturcenteret får med de nye rammer mulighed for at lade deres maritime aktiviteter udgå fra et aktivitetscenter på Ishøj Tange.
 
Det foreslåes, at den nye bygning får navnet "Havhytten".

Indstilling

at  bygningen på Ishøj Tange får navnet "Havhytten".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

En del af den gamle gymnasiebygning er indrettet til en integreret daginstitution, som bliver en afdeling under Trækronerne. 

Institutionen får en musik- og bevægelsesprofil og vil indgå i et naturligt samarbejde med Kulturskolen og idrætscenteret. 

Der er indvielse den 8. november, og det nye hus er klar til indflytning den 1. december 2013. Afdelingen har plads til 33 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn.

Den nye afdeling får navnet "Musik- og bevægelseshuset".

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.