Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. november 2013 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

I 2012 blev samarbejdsaftalen mellem VSK og samarbejdskommunerne revideret som følge af overgang til delt modultakst fra 2013. I den forbindelse blev det besluttet af konkurrencemæssige grunde, at modultaksterne skulle svare til Københavns. Dog skulle 2013 være et overgangsår, hvor man lagde sig på Københavns 2011-priser for at udjævne indtægtsnedgangen for VSK. Med takstlighed fra 2014 blev estimeret en indtægtsnedgang for VSK på ca. 6,5 mio. kr. (se model 1 i bilaget).

Sagsfremstilling

I mellemtiden er der sket det, at København har sænket deres priser fra 1.7.2013. Hvis målet om takstlighed forfølges som planlagt fra 2014, betyder det en indtægtsnedgang for VSK på ca. 9,2 mio. kr. i stedet for ca. 6,5 mio. kr. (se model 2 i bilaget).
Det vurderes af følgegruppen at være en for stor nedgang på én gang oven på et år, hvor der allerede har været en indtægtsnedgang pga. indførelse af delt modultakst og lock out’en i april måned.
Følgegruppen besluttede derfor at indlægge endnu et overgangsår, hvor taksterne i 2014 lægges op ad Københavns fra 1. januar 2013 og derved fastholder budgettet med en indtægtsnedgang på ca. 6,5 mio. kr. Fra 2015 indføres så takstligheden med København.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orientering om udsættelse af takstlighed mellem VSK og Københavns sprogcentre til januar 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag