Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19:00

Aflyst møde

Sagsfremstilling

  1. Arbejdsgruppen, som planlægger den store fritidskonference, har besluttet at flytte konferencen fra september 2020 til den 23. - 24. april 2021. Foreningerne vil blive orienteret ved mail fra Center for Kultur og Fritid.
  2. Der er overført midler til anlægsprojeket, hvor der skal etableres basketfaciliteter i hal 2 i Ishøj Idræts & Fritidscenter. I anlægsprojektet indgår også en opstregning af en stor basketbane samt to mindre baner på tværs af hallen. Basketkurvene vil blive monteret i loftet, for ikke at optage depotplads. Faciliteterne forventes etableret i sommerferien.
  3. Grundet situationen med Covid-19 har ikke været muligt at afvikle den årlige pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter og der er derfor udarbejdet en virtuel version, som er tilgængelig på Facebook og Youtube. Pokalfest 2020 kan ses via følngende link https://youtu.be/X4XbvOApi70.
  4. Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at anvendelsen af det nye sand-anlæg ved Ishøj Idræts & Fritidscenter administreres af Center for Kultur og Fritid, og at 2020 frem til sommer 2021 er et forsøgsår med henblik på udarbejdelse af retningslinjer i efteråret 2021. Der er lavet en foreløbig fordeling af træningstider til følgende foreninger; Ishøj Volley & Beachvolley Klub, Ishøj Håndbold Forening og Ishøj IF. Fordelingen er vedhæftet.
  5. Ishøj IF afholder igen i år DBU's Get2 Fodboldskole i uge 27. Get2 Fodboldskolen bygger på DBU's mangeårige fodboldskolekoncept, men adskiller sig bl.a. ved at have en lav egenbetaling. Ishøj IF har selv skulle tilmelde 60 piger og drenge, der i forvejen er medlem af foreningen. DIF get2sport i Ishøj Kommune samarbejder med Center for Børn og Forebyggelse, Helhedsplanen i Vejleåparken samt SFO- og skolesportslærere om at rekruttere 20 ikke-foreningsaktive børn og unge. Håbet er, at de får en positiv sommerferieoplevelse og mod på at blive inkluderet i foreningslivet efterfølgende.
  6. Sydkystens Square Dancers har anmodet om et klublokale i Ishøj Idræts & Fritidscenter, hvor de fast kan danse. Alle klublokaler i Ishøj Idræts & Fritidscenter er på nuværende tidspunkt i anvendelse, hvilket Center for Kultur og Fritid har meddelt foreningen. Efter aftale med Sydkystens Square Dancers gøres Folkeoplysningsudvalget opmærksom på foreningens ønske.
  7.  Fritid & Samfunds medlemsblad nr. 1 2020 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag