Referat
Handicaprådet tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 15:00

Idrætscentret, Vejledalen 17

Sagsfremstilling

Evaluering af konference om ulighed i sundhed:

KL's Handicap- og Psykiatrikonference:

KL afholder d. 29. november 2016 den årlige handicap- og psykiatrikonference. Såfremt man ønsker at tilmelde sig, kan dette gøres til sekretær for Handicaprådet på 34737@ishoj.dk.
Program for konferencen er vedhæftet.

 

Planlægning af møderække for 2017

 

Orientering om budgetforliget

Beslutning

Konference: Konferencen var en succes. Der var ca. 55 tilmeldinger, men der var en del (ca. ti), der ikke dukkede op uden framelding. Måske man skal overveje fremadrettet at indføre en no show-fee, som det ses ved speciallæger, frisører m.m. På baggrun d af de mange spændende oplæg ønsker Handicaprådet, at man inden for den nærmeste fremtid igangsætter et projekt om sundhedssreening af borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. Projektet kan være et samarbejde med stabsenhed for sundhedsudvikling og omsorgstandplejen kan også medtænkes. Der er nedsat en pulje til forebyggende indsatser i Ishøj Kommune, som kan søges til formålet.

 

KL konference: Flere fra Handicaprådet har tilmeldt sig. Sekretær for Handicaprådet vil undersøge mulighederne for kørsel.

 

Budget 2017: En række af de punkter, som Handicaprådet havde påpeget som problematiske, er blevet taget ud af budgetforslaget, og er således ikke en del af budgetforliget.

 

decembermøder: På decembermødet skal forslag til årshjul for 2017 forelægges. Der skal samtidig bestilles julemad. Mødet afholdes på etage 2.

 

Mødedatoer 2017: 14/2, 25/4, 13/6, 22/8, 24/10, 12/12.

Bilag