Referat
Handicaprådet tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16:30

Kirkebækskolen, Gymnasievej 23, 2625 Vallensbæk

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fremtidens plejeboligbehov i Ishøj. Arbejdsgruppen har til formål at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune.

 

Kommissorium er vedlagt som bilag.

IndstillingForslag til beslutning: 12. oktober 2015, pkt. 90:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kommissorium for arbejdsgruppen godkendes.

Sagen oversendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2015, pkt. 90:

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der udpeges yderligere en repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget til arbejdsgruppen.

Beslutning

Der skal udpeges et medlem fra Handicaprådet til arbejdsgruppen. Handicaprådet indstiller Jan Diemer med Helle Nees som suppleant.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune fik i 2014 midler fra ældremilliarden. På baggrund af disse midler er der igangsat tre nye initiativer på ældreområdet. Budgettet fra 2016 er lagt ind i bloktilskuddene og budgettet for ældreområdet.

På baggrund af den vedlagte evaluering forslås det, at de tre initiativer gøres permanente.

IndstillingForslag til beslutning 12. oktober 2015, pkt. 91:

Social- og sundhedsudvalget godkender at de tre initiativer gøres permanente.

Sagen oversendes til høring i Seniorådet, samt Handicaprådet. .Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2015, pkt. 91:

Tiltrådt.

Beslutning

Handicaprådet roser initiativerne og bifalder, at tre initiativer gøres permante.

Bilag