Referat
Handicaprådet onsdag den 27. marts 2019 kl. 17:00

Mødelokale 2B

Sagsfremstilling

Jan Diemer er udtrådt af Handicaprådet, med baggrund i indstilling fra DH. Helene Bendiksen (Dansk Blindesamfund) indtræder som suppleant for Jan Diemer, indtil der formelt er udpeget et nyt medlem.

Beslutning

Taget til efterretning. Jan Diemer udtræder ligeledes af tilgængelighedsudvalget. Ivan Munk Petersen træder ind i stedet for.