Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. januar 2020 kl. 17:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Byrådet har i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017, indstillet kandidater til medlemmer og suppleanter til ankenævn i den nuværende struktur. Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder denne tidligere indstilling af kandidater. Byrådet har mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur.  

Sagsfremstilling

Byrådet skal senest den 31. januar 2020 indstille kandidater til medlemmer og suppleanter til de nye skatteankenævn samt kandidater til medlemmer til de nye vurderingsankenævn. Såfremt nuværende medlemmer og suppleanter af de eksisterende fællesankenævn indstilles til de nye skatteankenævn, skal der samtidig indstilles kandidater til fællesankenævnet.

Skatteankenævn

Valgperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2022 (1 medlem og 1 suppleant):

Fællesankenævn Københavns Vestegn:

Valgperiode : 1. juli 2020 - 31. december 2020 (1 medlem og 1 suppleant):

Vurderingsankenævn:

Valgperiode: 1. januar 2021 - 30. juni 2022 ( 2 pladser) :

Kravene til de indstillede kandidater er beskrevet i vedlagte vejledning af 19. december 2019.

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens §15 ikke muligt at være medlem af - eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

 

Skatteankenævn

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.

Byrådet skal indstille én person til kommunens plads og én person som personlig suppleant til skatteankenævnet. 

Indstillet som medlem:

Parti:

 1. Charlotte Jørgensen

 O

Indstillet som suppleant:

Parti: 

 1. Opdateres med navn på suppleant i løbet af uge 3

 A

 

Fællesankenævn

Funktionsperiode 1. juli 2020 og nedlægges den 31. december 2020.

Såfremt nuværende medlemmer og suppleanter af de eksisterende Fællesankenævn indstilles til de nye Skatteankenævn, skal der samtidig indstilles det samme antal kandidater til fællesankenævnene således disse er fuldtallige og funktionsdygtige frem til, at de nedlægges. Det er hensigten, at de fælles ankenævn i andet halvår af 2020 alene skal behandle vurderingssager, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Indstillet som medlem:

Parti:

 1. Emil Nissen

 A

Indstillet som suppleant:

 Parti:

 1. Opdateres med navn på suppleant i uge 3

 

  

Vurderingsankenævn

Funktionsperioden begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022.

Der vil fra 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med alt 350 medlemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne og 175 indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Byrådet skal indstille én person til hver af kommunens pladser i vurderingsankenævnet - bemærk, der skal ikke længere indstilles suppleant.  

 Indstillet som medlem:

Parti:

 1. Opdateres med navn på medlem i løbet af uge 3

 

Indstillet som medlem:

Parti:

 2. Opdateres med navn på medlem i løbet af uge 3

 

  

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4.

Kredsinddelingsbekendtgørelsen, styrelseslovens § 25

Bilag