Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 2. marts 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Formanden orienterer om brev fra Ishøj Turist- & Erhvervskontor omkring venskabsby samarbejde. Brevet er vedhæftet referatet.
 3.  Husk at møde op til repræsentantskabsmødet onsdag den 16. marts 2016, kl. 19:00 i lokalerne ovenover Café Wiuff.

Beslutning

Pkt. 1. - 3

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Kommunikationsafdelingen har lavet en artikel til det kommende Ishøj Nyt, om det nye lokalebookingsystem.
  Det har været en god proces, hvor it-systemet er blevet tilrettet med brugernes hjælp.
  Lokalefordelingsudvalget har holdt 2 møder. På det første møde deltog Bjarne Terkelsen fra Kiehns systemer, som fortalte om det nye lokalebookingsystem og vi fik tilrettet systemet efter lokaleudvalgets forslag.
  På det andet møde blev det aftalt at lave optælling i hal 2 og hal 3 på fredage fra 16-18.
  Lokalefordelingen er godkendt og er nu sendt i høring hos brugerne.

 

 1. DGI, Julemærkehjemmene, flere hospitaler på Sjælland og en lang række idrætsforeninger har med fælles udgangspunkt oprettet hold for overvægtige børn. Projektet hedder Jump4fun og skaber gode idrætstilbud til de overvægtige børn.
  Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton Ishøj har Jump4fun-hold.
  Folder vedhæftes dagsordenen.
 2.  Der er kursus i det nye system om ansøgning af medlemstilskud. Kurset er den 15. marts 2016 i kursuslokalerne 1 - 3. Sidste frist for tilmelding er den 13. marts 2016.
 3.  Ansøgning om medlemstilskud skal være Kultur og Fritidscentret i hænde senest den 1. april 2016.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Formand og næstformand orienterer om regnskabet fra 1. januar - 29. februar 2016. Regnskab ultimo februar 2016 er vedhæftet referatet.
 2.  Det endelige regnskab for 2015 er lavet færdig, dog uden revisionens påtegning. Regnskabet er vedhæftet referatet.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Den Fælles Kommunale Idrætspulje for børn/unge med specielle behov fremsender kursusfolder, regnskab for 2015 og forslag til budget 2016. Alt er vedhæftet dagsorden

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har ved brev til foreningerne anmodet om indstillinger til Idrætslederprisen senest den 26. februar 2016.

Der er 4 kandidater, de 2 er genoptagelse fra 2015, 1 der har været indstillet før i 2012 og 2013 og 1 nyindstillet

Indkomne indstillinger kan uddeles på mødet, såfremt mødedeltagerne ønsker dette.

Oversigt over tidligere modtagere af prisen vedhæftes dagsordenen.

 

Beslutning

Ishøj Idrætsråd vedtog at indstille én af de 4 foreslåede kandidater til Folkeoplysningsudvalget til at modtage Årets Idrætslederpris.

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har ved brev til foreningerne anmodet om indstillinger til ungelederprisen senest den 26. februar 2016.

Der er 4 kandidater, 2 nyindstillet og 2 genoptaget fra 2015

Indkomne indstillinger kan uddeles på mødet, såfremt mødedeltagerne ønsker dette

Oversigt over tidligere modtagere af prisen vedhæftes dagsordenen.

Punktet udgår og behandles på et formøde inden næste FOLU møde.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Der var ingen punkter til eventuelt.

Beslutning

TIL EFTERRETNING