Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 2. december 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Beslutning

Tilføjelse af punkt nr. 3. Foreninger gøres opmærksomme på, at der skal indberettes medlemstal i CFR registeret.

Pkt. 1-3 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på Ishøj Kommunes hjemmeside.
  2. Formanden planlægger at ville besøge samtlige medlemsforeninger i løbet af den kommende tid. Medlemsforeningerne må gerne overveje, om de har lyst til besøg. Formanden danner sig så et overblik og lægger en plan for besøgene.

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid har orienteret alle brugere af kommunale lokaler omkring de nye corona-restriktioner og den seneste forlængelse af disse frem til den 13. december 2020.
    Udsendt brev af 26. oktober er vedhæftet dagsordenen.
  2. Alle foreninger er blevet opfordret til at hjælpe med at nedbringe corona-smitten blandt andet ved at dele vedhæftet materiale.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab pr. 30. november 2020.

Regnskabet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Til efterretning.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Idrætsråd har været vært for afvikling af IRH kurser i Ishøj.

Sagsfremstilling

Afviklingen af kurserne skal evalueres, så der kan gives en tilbagemelding til IRH.

Beslutning

Ishøj Idrætsråd vedtager, at udarbejde evaluering på baggrund af drøftelserne.

Tiltrådt.


Sagsfremstilling

  1. Ishøj Golfklub holder "Golfens Dag" den 25. april, hvor alle er velkomne.
  2. Frømandsklubben Nikon har indledt et samarbejde med foreningen Køge Bugt Stenrev.
  3. Det blev foreslået, at Ishøj Idrætsråd kickstarter foreningenslivet med et arrangement, når der igen åbnes fuldt op for foreningslivet.

Beslutning

Pkt. 1-3 til efterretning.