Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 6. februar 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www./Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

 1. I forbindelse med budgetvedtagelse for 2019 har der været forslag til anlægsprojekt, hvor der laves afstandsmarkeringer på løbestier i kommunens grønne områder. Forslaget er ikke imødekommet ved budgetvedtagelsen.
 2. Budo Sportskarate Ishøj har ansøgt Den Fælles Kommunale Idrætspulje og fået bevilget 16.000 kr. til deres initiativ med karate målrettet børn og unge med bevægelseshandicap. Midlerne skal være med til at understøtte og videreudvikle indsatsen.
 3. Budo Sportskarate Ishøj blev i december 2018 bevilget et ekstraordinært tilskud til indkøb af teknisk udstyr, herunder bærbare computere. Disse computere er opbevaret i Ishøj Idræts & Fritidscenter og kan udlånes til medlemsforeninger i Ishøj Idrætsråd. Dette sker efter aftale med Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 4. I forbindelse med lokalefordeling for sæson 2019-2020 vil Idrætsforeningerne som noget nyt selv skulle booke de godkendte tider, som de er blevet tildelt. Disse tider kaldes bloktider. Ved booking kan foreningerne splitte bloktider op i flere tider inden for den tildelte bloktid. Denne funktion åbner op for en række fordele. Bl.a. giver det mulighed for at tilknytte træner/holdleder på de enkelte hold, så de kan få besked direkte ved aflysninger. Det betyder også, at det bliver meget nemt for foreningsbrugere at logge på Foreningsportalen og aflyse tider, netop fordi holdene kommer til at fremgå på hver deres bookinglinje.
  Foreningerne vil modtage grundig vejledning forud for bookingen.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremligger regnskab for perioden 1. januar - 31. januar 2019. Regnskabet er vedhæftet referat. Regnskabet for 2018 er ligeledes vedhæftet referat.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har den 4. september 2018 truffet en principbeslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune. En nedsat arbejdsgruppe på tværs af organisationen har arbejdet med, hvordan der hensigtsmæssigt kan implementeres en røgfri arbejdstid for ansatte, røgfri skoletid for ellever og røgfri kommunale matrikler i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde er der udarbejdet et baggrundsnotat samt en proces- og tidsplan, som er sendt i høring i Ishøj Idrætsråd.

Af brev fra direktøren for Velfærd og Undervisning fremgår følgende spørgsmål som ønskes drøftet:
Hvordan vil I anbefale, at vi arbejder med røgfri kommune på jeres område, herunder fremmer røgfrie miljøer - og er der særlige forhold vi skal være opmærksomme på?

Brev fra direktøren, arbejdsgruppens baggrundsnotat samt proces- og tidsplan er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at tage høringen til efterretning. Ishøj Idrætsråd fremsender høringssvar.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2019/2020. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Ishøj Svømmehal har i samarbejde med de berørte foreninger udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolernes aktiviteter.
Der er følgende bemærkninger til fordelingsplanen for 2019-2020:

 • Ishøj Svømme Klub har ønsket tider frem til kl. 21.00, men dette er ikke muligt, idet Ishøj Svømmehal lukker kl. 21.00, og tiden er derfor sat til kl. 20.30.
 • For at afvikle Tib Tab Tynde er der også behov for morskabsbassinet, og derfor deles ISK tid i dette bassin op, så der gives plads til TTT.
 • GTI (Greve-Tune-Ishøj Svømmeklub) og NIKON har begge ansøgt om timer på to baner torsdag aften og tildeles derfor én bane hver.

Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Svømmehal har opdateret retningslinjer og sikkerhedsregler for foreninger og skolers brug af svømmehallen samt udarbejdet en beskrivelse af bassinlivredderprøven i Ishøj Svømmehal.
Disse dokumenter er vedhæftet dagsordenen til godkendelse.

 

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at banefordeling samt bilag med retningslinier sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling med følgende kommentar:

 

 • Frømandsklubben Nikon oplever udfordringer ved at have livredder på bassinkanten og samtidig forestå undervisning i bassinet.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2019-2020.
Forslag og skolekalender er vedhæftet.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Forslag om at drøfte Kulturpolitikken på et møde i Ishøj Idrætsråd.
 2. Foreningerne ønsker mere info om brugen af Detskeriishoj.dk (mangelfuld i forhold til Ishoj.dk)

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING