Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 6. april 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

Pkt. 1

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser fra Kultur og Fritidscentret

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab samt oversigt over ungdomsrejser fra 1. januar - 31. marts 2016. Regnskab er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantskabsmøde den 16. marts 2016 skal der nu vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg:

Lokalefordelingsudvalget:

(Udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer

Udvalg vedr. revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter: 2 medlemmer

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud: 1 medlem

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ: 1 medlem

Vestkommunernes Idrætsklinik: Udvalget er nedlagt

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side: 2 medlemmer

Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.): 4 medlemmer

Fitness Ishøj - tilforordnet: 1 medlem

Revideret udvalgsliste er vedhæftet referatet

 

 

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2016/2017.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 4. marts. Ved svarfristens udløb var der ikke fremsendt indsigelser mod forslaget.
Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider
Vedhæftet dagsorden
Der er efter indsigelsesfristens udløb indkommet bemærkning fra Ishøj Volley og Beachvolley.
Bemærkningerne er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at følge lokalefordelingsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Der har været afholdt DM i Cricket den 19. marts 2016 i Ishøj Idræts & Fritidscenter med stor succes. Ishøj Cricket Clubs juniorer blev danmarksmestre, drengene blev nummer 2 og lilleputterne blev nummer 3. Desuden er seniorrækken blevet sjællandsmestre.
  2.  Ishøj Budo Klub har fået ny repræsentant i Ishøj Idrætsråd - Henrik Pedersen. Klubben er igang med et generationsskifte i bestyrelsen, så klubben vil fremover være noget mere repræsenteret til Idrætsrådets møder. Velkommen til Henrik.
  3.  Ishøj BK har været på træningslejr i Tyrkiet med 75 personer (1. & 2. holdet). Det var en meget vellykket tur.
  4.  Ishøj Karate Klub har været til DM i Helsinge, hvor det blev til 4 guldmedaljer, 2 sølvmedaljer & 6 bronzemedaljer.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING