Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 7. marts 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget. Der var ingen orientering, idet Folkeoplysningsudvalgets møde var aflyst.
  2. Formanden ridsede reglerne op omkring rejseregulativet, idet kassereren har haft diskussioner med nogen af foreningerne.
  3. Der er ved at blive lavet en drejebog for frister, formater m.m. i forbindelse med Fællespublikationen.

Beslutning

PKT. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

  1. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt årsberetning for 2017. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
  2. Der er sendt skrivelse ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Sidste frist er den 31. marts 2018.

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremligger regnskab for perioden 1. januar - 28. februar 2018. Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Torslunde-Ishøj Idrætsforening, gymnastikafdelingen, søger om et ekstraordinært tilskud på 21.410 kr. inkl. moms. til gymnastikredskaber.

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Idrætsforening benytter gymnastikredskaberne på af flere af gymnsastikafdelingens hold. Foreningen oplyser, at de nuværende redskaber er nedslidte og ikke længere er forsvarlige at benytte.

På den baggrund ansøges der om tilskud til indkøb af tre redskaber:

1) Rutsjebane - skumredskab med mange muligheder.
2) Stor saltoplint - til indøvelse af for eksempel salto, overslag med mere.
3) Softtop - til indøvelse af nye spring.

Redskaberne vil være til rådighed for alle brugere af Ishøj Skolehal.

Ansøgning samt tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Tilbuddet er indhentet på trampolin.dk

Rutsjebane   

5.145 kr.

Stor saltoplint

4.380 kr.

Softtop

11.885 kr.

I alt

21.410 kr.


Pr. 31.12.2016 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 83.474,90 kr.
Der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Frømandsklubben NIKON søger om et ekstraordinært tilskud på 15.000 kr. til indkøb af en boosterpumpe, som koster 38.977,50 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

NIKON oplever, at flere af foreningens dykkere anvender dekoflasker og stageflasker samt rebreathers, som kræver højere iltfraktioner end hvad der kan opås via kompresseren. Dykkerne anvender dette udstyr, for at mindske risikoen for dykkersyge og højne sikkerheden.

For at imødekomme dykkernes behov for højere iltfraktioner ønsker NIKON at indkøbe en boosterpumpe.
En boosterpumpe anvendes til af fylde dykkerflaskerne med et højere tryk end det tryk, der er på de O
2 flasker, som leveres af gasleverandøren.
Dette betyder, at NIKON selv vil kunne påfylde stageflasker, dekoflasker samt øvrige O
2 flasker og derved ikke være afhængige af at skulle opsøge butikker.

NIKON vurderer, at en investering i en boosterpumpe vil betyde en øget mulighed for at tiltrække flere dykkere til foreningen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Tilbuddet er indhentet hos Otter Danmarks APS og vedhæftet dagsordenen.

Boosterpumpe 38.977,50 kr. inkl. moms

Frømandsklubben ansøger om et tilskud på i alt 15.000 kr. og finansierer selv det resterende beløb.

Pr. 31.12.2017 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 101.554,16 kr., hvoraf der er hensættelser på 65.958 kr. til vedligehold af materiale.
Derved vurderes Nikons egenkapital til 35.596,16 kr. og der kræves ikke dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2018/2019

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 13. februar 2018.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er
vedhæftet dagsorden.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at følge lokalefordelingsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2018-2019.
Forslag og skolekalender vedhæftet.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsrådet indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

  1. Thomas Aakermann/Budo Sports Karate Ishøj fortalte, at en af klubbens juniorkæmpere er udtaget til kvalifikation til ungdoms OL i Buenos Aires i 2020. Kvalifikationen foregår i Kroatien fra den 29. til 30. juni 2018.
  2. Kurt Andersen/Ishøj Tennisklub spurgte til deres ansøgning om padle tennis udstyr.

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING