Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 8. februar 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
  2.  Folketinget har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven, der træder i kraft den 1. januar 2017. Det betyder blandt andet, at foreningernes regnskab skal være offentlig tilgængeligt. Hvis man er interesseret i at få foreningens regnskab lagt på Ishøj Idrætsråds hjemmeside, så send en PDF fil til Kim Grau.
  3.  Repræsentantskabsmødet er torsdag den 2. marts 2017, kl. 18:00 og ikke som skrevet på indkaldelsen onsdag.

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

  1. Fristen for idrætsforeningerne til at indstille personer til Idrætslederprisen og Ungelederprisen 2017 er den  24.februar. Der bliver udsendt brev til foreningerne den 2. februar og begrundede forslag sendes til Kultur og Fritidscentret. Idrætsrådet skal på mødet i marts beslutte, hvilken kandidat, der indstilles til at modtage byrådets pris.
  2. Fritidsmesse 8. september 2017: Der afholdes for andet år i træk Fritidsmesse for 6.-10. klasserne i Ishøj Kommune. Formålet er, at flere unge skal kende forenings- og fritidstilbuddene i Ishøj Kommune. Fritidsmessen afholdes i Ishøj Fritids og Idrætscenter i kl. 13-15. Der er netop udsendt invitation til alle foreninger i Ishøj Kommune. Det er et håb, at mange foreninger også har mulighed for at deltage, så Fritidsmessen afspejler den store alsidighed, der er i fritidstilbuddene i Ishøj. Tilmelding skal ske til Kultur og Fritidscentret ved Jeanet Flørnæss.

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger endeligt regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016 samt budget 2017. Regnskabet forventes revideret mandag den 13. februar 2017. Regnskabet skal endelig godkendes på repræsentantskabsmødet den 2. marts 2017. Renskab og budget er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2017-2018.
Forslag og skolekalender vedlagt.

Indstilling

Ishøj Idrætsrådet indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Der tages en principel drøftelse af Ishøj Idrætsråds rejsegregulativ på baggrund af en ansøgning fra Ishøj Volley og Beachvolley klub om tilskud for deltagelse i internationale stævner.

Sagsfremstilling

Ishøj Idrætsråd bør foretage en principel drøftelse af Ishøj Idrætsråds rejseregulativ.

 

Ishøj Volley og Beachvolley Klub anfægter Ishøj Idrætsråds rejseregulativ. Foreningen gør opmærksom på den uhensigtsmæssighed der er i, at Ishøj Idrætsråd vil støtte transport til internationale stævner og elitesporten, og samtidig har fastsat en aldersgrænse, hvor der kun ydes tilskud til deltagere under 25 år. Ifølge det gældende regelsæt er Ishøj Volley og Beachvolley klub ikke berettiget til tilskud jf. ansøgningen af 27. december 2016.

 

Ishøj Volley og Beachvolley Klub har derfor ofte ikke mulighed for at søge tilskud pga. spillernes højere alder.

 

Ishøj Volleys og Beachvolleys ansøgning er vedhæftet sagen.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at bibeholde det nuværende rejseregulativ. Ishøj Volley og Beachvolley må selv komme med forslag til evt. ændringer af regulativet.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Ishøj Volley og Beachvolley Klub søger i denne forbindelse dispensation fra det gældende regelsæt og ansøger om 8.700 kr i forbindelse med 12 spilleres og 1 træners detlager i NCC.

 

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterede om, at der på repræsentantskabsmødet vil komme forslag til ændring af vedtægterne. Det betyder blandt andet, at der vil ske en adskildelse af rejseregulativet og underskudsgaranti ved arrangementer.

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING