Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 11. maj 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden startede med at byde Malene Rasmussen, den nye Fritids- og Foreningskonsulent, velkommen. Ishøj Idrætsråd glæder sig til samarbejdet.
  2.  Formanden orienterede om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
  3.  Om ca. 2 uger vil der blive sendt invitation ud til foreningerne til Fritidskonferencen. I år foregår konferencen på Bornholm i dagene 26. - 27. august 2016. Der er 80 pladser, så husk at tilmelde jer i god tid.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

1. Kultur- og Fritidscentret har ansat Malene Rasmussen som ny fritids- og foreningskonsulent. Malene har erfaring fra sin tidligere stilling som Idræts- og Fritidskonsulent i Køge Kommune og Høje Taastrup Kommune. Konsulenten deltager i mødet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

  1. Kasssereren gennemgik regnskabet fra 1. januar - 30. april 2016. Der er ikke sket de store bevægelser. Regnskabet vil fremadrettet blive udsendt med dagsorden.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Resume

Frømandsklubben NIKON søger om et ekstraordinært tilskud på 111.334,39 kr. inkl. moms til indkøb af en ny kompressor og tilhørende styresystem.

Sagsfremstilling

Frømandsklubben NIKON’s kompressor, der nu er over 40 år gammel, er efterhånden i dårlig stand, og der kan på grund af dens alder ikke skaffes vitale reservedele mere.

Ved seneste serviceeftersyn er der konstateret utætheder ved en cylinder samt oliesivning, der ikke kan stoppes. Kompressoren kan fylde langt mindre tryk, end hvad den før har kunnet, og der er desuden flere sikkerhedsrisici ved driften af kompressoren. Desuden kan det eksisterende continox-anlæg ikke serviceres længere og kan derfor ikke tilkobles nutidens kompressorer.

Klubben er udfordret i forhold til, hvad de fremadrettet kan tilbyde til deres medlemmer og i forhold til deres indgåede aftale med CPH West om at uddanne et hold elever.

Foreningen har indhentet flere tilbud på en kompressor og har fundet det bedste på markedet ud fra foreningens behov. Der er flere fordele ved den nye kompressor i form af bl.a. større driftssikkerhed, billig drift og en ny luftbank på 300bar i stedet for nuværende 200bar.

Klubbens ansøgning og regnskab 2015 samt indhentet tilbud vedhæftes dagordenen.
Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 vedhæftes også dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, med den pasus, at hvis Nikon senere modtager penge fra de fonde, de har søgt, så skal disse modregnes.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Pris for kompressor inkl. luftbank                                  kr. 126.005,04
Pris for styresystem (DiveGas)                                    
kr. 105.276,88
Samlet pris                                                                    kr. 231.334,39

De nævnte priser er alt inkl. (anlæg, installation og alt hvad dertil hører).

Frømandsklubben NIKON har søgt fonde men har endnu ikke fået nogen afgørelser på ansøgningerne.

Klubben har en opsparing til en ny kompressor med en hensættelse på 80.000 kr. og har valgt at indlemme en hensættelse mere på 40.000 kr. Foreningen egenfinansierer derfor med 120.000 kr. og søger om tilskud på 111.334,39 kr. til det nye udstyr.

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 180.474,03 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Karate Klub søger om et ekstraordinært tilskud på 44.528,40 kr. inkl. moms til indkøb af 180 stk. nye måtter.

Sagsfremstilling

Ishøj Karate Klub benytter kampsportslokalet i Idræts- og Fritidscentret i forbindelse med deres træning. Klubben er dog udfordret, da de eksisterende måtter er så slidte, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for deres udøvere.

Indtil nu har de slidte måtter ikke været et større problem, da måtterne har ligget permanent og hullerne har været lappet. Desværre er der i april sket en større vandskade i kampsportslokalet, hvor klubben er blevet tilbudt en midlertidig løsning med træning i et andet lokale. Dette betyder, at måtterne nu skal hives af og på til hver træningstime, og det kan betyde større risiko for skader og unødig tidsspild ved pålægning.

Klubben søger derfor om, at der indkøbes 180 nye måtter i en kvalitet, der ikke går så let i stykker. Når klubben på et senere tidspunkt skal flytte tilbage til de istandsatte lokaler, vil de på bedre vilkår kunne lægge et nyt kampareal med de nye måtter, som har været tiltrængt i længere tid.

Der er indhentet et tilbud fra BUDOXPERTEN, som vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 og klubbens ansøgning er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 117.486 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Carsten Alberg/Ishøj Karate Klub udtrykte stor ros til Ishøj Idræts & Fritidscenters personale i forbindelse med vandskaden.
  2. Mette Sørensen/Ishøj Gymnastikforening spurgte til, om det er muligt at melde tidligt ud, når der er aflysninger - f.eks. Pokalfesten i maj m.m.
  3. Formanden oplyste, at der gives ret til 3 aflysninger i løbet af sæsonen, og at Pokalfesten altid er den sidste torsdag i maj.

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING