Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 12. august 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Sagsfremstilling

1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk /Politik/dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.

2. Der er nu fastsat en dato for fritidskonferencen i 2016. Det bliver den 26. & 27. august 2016. Konferencen bliver afholdt på Bornholm. Formanden opfordrer til, at så mange som muligt tilmelder sig.

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

  1. Husk at give Kultur og Fritidscentret besked en uge før, I begynder træningen efter sommerferien

 

  1. I samarbejde med de berørte klubber, Dansk Volleyball Forbund, idrætscentret samt formanden for idrætsrådet er opstregningen i hal III aftalt. Der bliver et gråt felt med storte streger, der angiver volleyballbanen. De fire badmintonbaner får mørkegrønne streger. Badmintonbanen nærmest indgangen flyttes 20 cm. Arbejdet er udført i uge 32.

 

  1. Cup Denmark blev afviklet for 15. gang i uge 30. Det foregik stille og roligt uden nævneværdige problemer.

 

  1. Der etableres nøglekort og alarm i hal og gymnastiksal på Strandgårskolen. Arbejdet forventes færdigt i løbet af august. De berørte foreninger indkaldes til et møde, hvor systemet gennemgås og udlevering af nøgler aftales. Der sendes mail ud om dette til de berørte foreninger.

 

  1.  Ishøj Volley & Beachvolleyklub har haft booket en hel del tider i sommerferien i Idrætscenteret, som ikke har været benyttet. Det er vigtigt, at der meldes afbud, idet det er et spørgsmål om vagtskema/personalet.

Beslutning

Pkt. 1. - 5.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab samt oversigt over ungdomsrejser for perioden 1. januar til 31. juli 2015. Regnskab samt oversigt over ungdomsrejser udsendes af kassereren.

Der blev ikke fremlagt regnskab samt oversigt over ungdomsrejser, idet kassereren havde meldt afbud.

Brian er godt klar over, at rigtig mange af klubberne har haft svært ved at få kontakt med Søs og ikke mindst haft svært ved at få de penge, som de har til gode.

Brian orienterede om, at Søs har meldt ud, at hun nok meget snart trækker sig som kasserer. Det vil sige, at der skal indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Brian prøver at finde emner til posten som ny kasserer. Hvis der er nogen som har lyst til at påtage sig opgaven, så giv endelig besked.

  •  Asmat/Cricket har sendt ansøgning om rejsetilskud til Søs den 14. marts 2015, og han har endnu ikke modtaget hverken svar eller penge. Derfor har Asmat ikke sendt flere ansøgninger, selvom klubben har været ude og rejse.
  •  Brian opfordrede Asmat til at sende de ansøgninger han har liggende til Søs med kopi til Brian.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger et ekstraordinært tilskud på 31.750,00 kr. inklusiv moms til indkøb af en boldmaskine. Maskinen koster 46.250,00 kr. inklusiv moms. Der bidrages med en egenfinansiering på 15.000 kr.

Boldmaskinen skal benyttes som led i et samarbejde mellem volleyklubben og CPH West med det formål at styrke fagligheden i volleyballtræningen samt at udvikle nye naturvidenskabeligt baserede måle- og teknikmetoder i idræt. Maskinen skal endvidere benyttes som led i Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39. Det er i kraft af disse samarbejder, at egenfinansieringen er blevet mulig.
Sagen blev behandlet på Ishøj Idrætsråds møde den 11. marts og 10. juni 2015. Her valgte Ishøj Volley og Beachvolleyklub at trække sagen tilbage. Dengang oplyste klubben, at prisen er 37.000,00 kr. inkl. moms i stedet for eks. moms.

Sagsfremstilling

En boldmaskine er en kastemaskine, der med stor præcision kan sende bolde af sted med varierende hastigheder og i forskellige retninger. Den kan derfor være med til at effektivisere træningen i mange af volleyballspillets faser som f.eks. servemodtagning, træning i at smashe og i at modtage smashes. Boldmaskinen kan erstatte mange timers manuelt arbejde for trænere og lærere. I Ishøj Volley og Beachvolleyklub kan alle klubbens hold få glæde af boldmaskinen lige fra ligaholdet til kidsvolley, fordi maskinen kan indstilles på mange måder og til mange forskellige hastigheder.
Boldmaskinen anvendes med stor succes i andre klubber, og den tænkes placeret i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Den kan klappes sammen og køres på hjul gennem en almindelig dør. Den kræver 220 V for at fungere.
Kassereren oplyser, at foreningens beholdning af likvid kapital pr. 31.12.2014 var på minus 182.548 kr. Den negative egenkapital er vokset i 2014. Det skyldes, dels udgifter på 80.000 kr. til indretning af spillerlejligheder, dels ekstra udgifter til oprykningskampe. Det er volleyklubben, der i boligselskabet AAB afd. 55 står som lejer af lejligheden. Klubben oplyser, at gælden forventes afviklet med udgangnen af 2016.
Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

 

Ansøgning af 15. juli 2015 er vedhæftet dagsordenen.

 

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at: med de nu fremkomne oplysninger fremsendes ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Tennisklub ansøger om tilskud på kr. 7.500,00 til dækning af transportomkostninger i forbindelse med venskabsby besøg til Bad Salzungen i perioden 28. august 2015 til 31. august 2015. Der forventes at deltage 20 voksne. Der er også søgt tilskud fra Ishøj Kommune. Kopi af invitation og ansøgning er vedhæftet sagen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd godkender ansøgningen med op til kr. 10.000,00 (hvis der er bilag til det).

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

1. Gert/SB 50 Badminton oplyste, at foreningen har en 40 års jubilar - nemlig Birgit Voss. Der vil blive afholdt reception (Birgit ved det ikke) onsdag den 2. september 2015, kl. 9:00 i Café Wiuff. Alle er velkomne.

2. Klaus Helsøe orienterede om, at Ishøj Motions Cykel Club har 25 års jubilæum.

3. Brian erindrede om, at Copenhagen Art Run afholdes den 9. september 2015. Husk at tilmelde jer.

4. Husk, at mødet i september er aflyst på grund af pkt. 3.

Beslutning

Pkt. 1. - 4

TIL EFTERRETNING