Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Resume

1. Udendørstræningen stopper i uge 42. Husk at give besked til Kultur og Fritidscentret en uge før, I skal benytte indendørsfaciliteter. For alle foreninger gælder det, at de tildelte tider slettes, hvis de ikke er bekræftet senest i uge 43. Hvis det ikke allerede er sket, skal fodboldklubber, der træner i Strandgårdskolens hal, huske at bestille nøglekort. Kontakt pedellen på Strandgårdskolen.

2. BK Ishøj Flamme blev på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. september 2016 godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningens primære aktivitet er basketball.

3. DIF har udsendt materiale om Danskernes Idrætspris. Der er indstillingsfrist den 14. oktober 2016. For hver af DR's regioner udvælges der en finalist, som man kan stemme på i perioden 7. - 17. november.

4. Ombold har i samarbejde med Ishøj Kommune afviklet DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte 2016 den 16. - 17. september i Ishøj Kommune. Tilbagemeldingerne omkring arrangementet har været positive.

5. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt halvårsberetning 2016. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

 1. Udendørstræningen stopper i uge 42. Husk at give besked til Kultur og Fritidscentret en uge før, I skal benytte indendørsfaciliteter. For alle foreninger gælder det, at de tildelte tider slettes, hvis de ikke er bekræftet senest i uge 43. Hvis det ikke allerede er sket, skal fodboldklubberne, der træner i Strandgårdskolens hal, huske at bestille nøglekort. Kontakt pedellen på Strandgårdskolen.
 2.  BK Ishøj Flamme blev på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. september 2016 godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningens primære aktivitet er basketball.
 3.  DIF har udsendt materiale om Danskernes Idrætspris. Der er indstillingsfrist den 14. oktober 2016. For hver af DR's regioner udvælges der en finalist, som man kan stemme på i perioden 7. - 17. november 2016.
 4.  Ombold har i samarbejde med Ishøj Kommune afviklet DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte 2016 den 16. - 17. september i Ishøj Kommune. Tilbagemeldingen omkring arrangementet har været positiv.
 5.  Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt halvårsberetning 2016. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

PKT. 1 - 5

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Kassereren fremlægger regnskab fra 1. januar - 30. september 2016. Regnskabet er vedhæftet dagsorden.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Ishøj Bokseklub søger om et ekstraordinært tilskud på 13.580 kr. inkl. moms til indkøb af 42 par boksehandsker.

Sagsfremstilling

Ishøj Bokseklub har pr. 31.12.2015 i alt 59 medlemmer, hvor størstedelen er børn og unge. De træner 3 gange om ugen med henblik på motion og for at komme ud og bokse kampe. Ved træning bokser typisk 25 – 30 medlemmer på det lille hold og 15 - 20 medlemmer på det store hold.

Klubben har træningshandsker, der lånes ud til medlemmerne. Eftersom handskerne bruges jævnligt, er de efterhånden ved at være meget slidte og kan næsten ikke bruges til træning. Da det er problematisk at træne med slidte handsker søges der om tilskud til indkøb af 42 par boksehandsker.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 samt foreningens regnskab 2015 er vedhæftet dagsordenen.
 

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende sagen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Foreningen har indhettet et tilbud fra Spil-Aps:

14 par BBE 10oz Aiba Junior/ Senior boksehandsker á 500 kr.         kr.   7.000
28 par TT2036 Børne/Ungdom á 235 kr                                            
kr.   6.580
I alt                                                                                                       kr. 13.580

Ishøj Bokseklub fik senest i 2010 et ekstraordinært tilskud på 9.500 kr. til nye boksehandsker.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 i alt 20.610 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Asmat Ullah/Ishøj Cricket Club fortalte, at nu er udendørs turneringen slut. Eliteholdet blev nr. 4, 1. divions holdet blev nr. 6, drenge/U15 fik sølg og endelig lilleput/U13 som som også fik sølv. En flot afslutningen på sæsonen.
 2. Næstformanden orienterede om, at IRH afholder deres årlige konference på Kollekolle i dagene 18. - 19. november 2016. Næstformanden og Leif Breaunstein deltager. Hvis man har lyst til at deltage, så kan tilmelding ske til Jan Mogensen på jan@kaisport.dk.
 3. Thomas Aakermann/Budo Sports Karate Ishøj fortalte, at klubben har deltaget i EM i Rotterdam for 14 dage siden. Det blev til 1 guldmedalje, 4 sølvmedaljer, 4 bronzemedaljer og 2 i top 5. Flot resultat.
 4. SB 50 Fodbold undrer sig over, at de ikke kan få lov til at få indlagt vand i deres klubhus. Det er et problem, at de ikke har vand og ikke kan komme på toilettet, når Idrætsenteret er lukket.
 5. Formanden opfordrer til, at hvis foreningerne har nogen ønsker omkring emner, som de kunne tænke sig kom på dagsorden til Ishøj Idrætsråds møder (det kan være kursustilbud, foredarag, rådgivning m.m.), så sendt en mail til enten formanden, Lena Juul eller Kultur og Fritidscentret.
 6. Günther/Ishøj Linedance spurgte til, hvordan tilgængeligheden er på Fællespublikationen - også den elektroniske udgave.
 7. Formanden orienterede om, at der er lavet et udkast til nye vedtægter til Ishøj Idrætsråd.

Beslutning

PKT. 1 - 7

TIL EFTERRETNING