Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 15. april 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Sagsfremstilling

1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik & Demokrati / dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget. 

2. Materiale vedrørende Fællespublikationen udsendes snarest af web master. Formanden opfordrer foreningerne til at deltage i salg af annoncer til publikationen.

3. Formanden ønsker at høre foreningernes interesse i at få indlæg i et kommende månedligt blad som vil blive omdelt  til børn og unge mellem 5 og 16 år. Hvis man er interesseret skal man kontakte Hanne Pless-Schmidt på mail: unge.nyt@hotmail.com eller på mobil:     2250 2811. Mail fra Hanne Pless-Schmidt er vedhæftet som fil.

Beslutning

Ad 1. - 3. TIL EFTERRETNING 

Bilag

Resume

  1. Der er vedtaget en ny organisationsplan for Kultur og Fritidscentret. Det betyder bl.a. at Kai Hansen bliver overordnet  leder for både Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal. Søren Boserup bliver herefter daglig leder af idrætscentret mens Finn Møller bliver daglig leder af Ishøj Svømmehal.
  2. DIF afholdte kongres  5. - 6. februar 2015. Fra Ishøj deltog Ebbe Rosenberg, Marian Skibdal, Claus Borup Skovgaard og Klaus Helsøe. Det overordnede tema var: "Skal idrætten redde verden, eller skal verden redde idrætten".
  3. Klaus Helsøe har deltaget i og holdt et oplæg på en temadag i Odense med overskriften: "Nye målgrupper i svømmeklubberne".
  4. Folder fra Dansk Handicap Idrætsforbund/Den fælles kommunale idrætspulje fremsender folder om sportsskolen 2015.

 

Folderen er vedhæftet referatet

Beslutning

Ad 1. - 4. TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab samt oversigt over ungdomsrejser for perioden 1. til 31. marts 2015. Regnskab samt oversigt over ungdomsrejser udsendes af kassereren. 

Der blev ikke fremlagt regnskab samt oversigt over ungdomsrejser, idet kassereren var syg.

  •  Formanden orienterede om, at regnskabet for 2014 er blevet endelig godkendt af begge revisorer.
  •  Günther/Ishøj Linedance efterspurgte månedlige regnskaber. Der har ikke været fremlagt regnskab siden marts sidste år.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantskabsmøde den 25. marts 2015 skal der nu vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg:

Lokalefordelingsudvalget:

(Udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer

Udvalg vedr. revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter: 3 medlemmer

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud: 1 medlem

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ: 1 medlem

Vestkommunernes Idrætsklinik: 1 medlem

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side: 2 medlemmer

Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.): 5 medlemmer

Fitness Ishøj - tilforordnet: 1 medlem

Revideret udvalgsliste er vedhæftet referatet

 

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

  1.  Finn/TIIF oplyste, at Ishøj Petanque har haft besøg af ca. 50 landsholdspillere, og deres franske træner. Man kan se klip på You Toube.com/TV-Ishøj.
  2.  Günther/Ishøj Linedance ønsker en hjertestarter (som evt. deles med Fitness Ishøj), som er let tilgængelig. Hjetestarteren som hænger v/Informationen er ikke tilgængelig, når vagterne er gået hjem. Formanden undersøger, hvad det koster.
  3.  Mette/IGF foreslår, at man skal overveje at bruge nogen af de penge Idrætsrådet har til at give tilskud til Fællespublikationen. Brian orienterede om, at der er hensat kr. 25.000,00 til Fællespublikationen.
  4.  Günther foreslår, at når der laves rundvisning med borgmesteren, for kommunens nye borgere, at det så også indbefatter de forskellige idrætsforeninger.

Beslutning

Ad 1. - 4. TIL EFTERRETNING