Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 17. august 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter (Flemming Bech, tlf. 43574515, aftentelefon 43574500)

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at tage orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Tilbagemelding fra Folkeoplysningsudvalget FOLU den 14. juni 2022,
   herunder bl.a.
   - Program for Fritidskonferencen i Vejen den 23. - 24. september 2022 - 64 pladser
   - Falcon Cheeleaders, som er blevet godkendt som en selvstændig folkeoplysende forening.
     Foreningen ønsker senere optagelse i Ishøj Idrætsråd.
 2. Status på formandens runde til foreningerne.
  - Der har ikke været besøg siden sidste Ishøj Idrætsrådsmøde.
    Husk at kontakte formanden for et besøg.
 3. Øvrige meddelser meddeles på mødet.
  - Foreningernes forhøjet tilskud i 2021 p.g.a. Corona-krisen tildeles også i 2022.
    Dette er blevet godkendt i Folkeoplysningsudvalget FOLU og Ishøj Byråd.
    Bordet rundt takkede for og satte stor pris på den ekstraordinære økonomiske håndsrækning.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at tage orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. På baggrund af krigen i Ukraine har Ishøj Kommune forpligtelse til anvisning af boliger til ukrainske flygtninge. Der er lavet midlertidige løsninger i flere af kommunens ejendomme, herunder på kultur- og fritidsområdet. Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Viben Trampolinklub og FC Ishøj er direkte påvirket af det, idet de klubhusfaciliteter de benytter, midlertidigt er inddraget til ukrainske flygtninge. Center for Kultur og Fritid arbejder for midlertidige løsninger for de berørte foreninger.
  Se vedhæftet oversigt.
  - På mødet blev det oplyst, at Ishøj kommune har modtaget 50 flygtninge og på landsplan er der modtaget i alt 50.000.
 2. Simon Hansen Thams er tilrådt som ny Get2sport koordinator.
 3. Ishøj Idræts & Fritidscenter:

  - Det nye idrætsanlæg med pumtrack-, multi- og 2 padelbaner på "Den gamle grusbane" blev indviet den 22. juni og er dermed taget i brug.
    - På mødet oplyste Ishøj Tennis Klub, at de har fået 80 nye padelspillere.

  - Ishøj I F har fået dispensation for DBU stadionkrav i deres første sæson i 3. division 2022-23.
   
  - Ishøj Idræts & Fritidscenter foreslår etablering af cafebrugermøder i samarbejde med Ishøj Idrætsråd.
    - Se også punktet eventuelt herom.

  - Udpluk af kommende arrangementer:
  Borgermøde omkring fjernvarme i Ishøj Idræts & Fritidscenter, hal 3 onsdag den 10. august
  Fodboldkamp Ishøj I F, 3. division - FA2000 på stadion lørdag den 13. august kl. 13.00
  Byhave festival i Byhaven lørdag den 13. august
  Løbet "Stafet For Livet" ved Ishøj Idræts & Fritidscenter lørdag den 27. august
  Fodboldkamp Ishøj I F, 3. division - IF lyseng på stadion lørdag den 27. august kl. 13.00
  Fritidsmessen i Ishøj Idræts & Fritdscenter, hal 3 torsdag den
  8. september
  Frivilligfesten i Ishøj Idræts & Fritidscenter, bevægelseshallen fredag den 30. september.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab pr. 31. juli 2022.
Regnskaberne er vedhæftet dagsordenen.


Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at godkende regnskabet og tage økonomien for januar 2022 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Grundet revideret tidsplan for renoveringen af halgulv på Gildbroskolen er der behov for en nødplan for de idrætsforeninger, der i henhold til sæsonfordelingen benytter hallen og salen.

Sagsfremstilling

Der er kommet en ny tidsplan for renoveringsarbejdet af halgulvet på Gildbroskolen. Dette skyldes, at der skal afsættes længere tid til tørring af underlæggende betongulv, inden selve halgulvet kan lægges. Dato for ibrugtagen var oprindeligt start september, men denne er rykket til uge 43.

Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 22. marts en nødplan for idrætsforeningerne i forbindelse med renoveringen af Gildbroskolens halgulv. Det er muligt at køre videre med denne, idet der ikke er ændringer i den nye lokalefordeling 22/23, som ændrer ved nødplanen, og fordi udeidrætterne først kommer indendørs i uge 43.

Lokalefordelingsudvalget samt berørte foreninger er orienteret om behovet for at forlænge nødplanen og har ikke haft kommentarer dertil.

Sagen forelægges Ishøj Idrætsråd, som høringspart, og Folkeoplsyningsudvalget tager beslutning i sagen.

Center for Kultur og Fritid vurderer, at den bedste løsning er at forlænge nuværende nødplan, idet foreningerne allerede kender denne og den skaber færrest ændringer for foreningerne. På den baggrund anbefaler Center for Kultur og Fritid, at der sker en forlængelse af den nødplan, der blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2022. Nødplanen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at

Beslutning

Ishøj Idrætsråd indstiller til, at nødplanen for Gilbroskolen godkendes.

Bilag

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på sidste mødes punkter under eventuelt ved fritids- og idrætsinspektøren.
Følgende tilbagemeldinger blev givet og kort drøftet på mødet:

- Der var enighed om at punkter under eventuelt skal berøre og have interesse for foreningerne og fællesskabet i Ishøj Idrætsråd for at komme med i referatet.
  De enkelte foreningers evt. driftsspørgsmål bør rettes til fritids- og idrætsinspektøren efter mødet eller til Ishøj Idræts & og Fritidscenters hovedtelefonnr. 43574500 eller til fælles mailen iif@ishoj.dk
.

- Parkeringsudfordringer ved Ishøj Idræts & Fritidscenter.
  Der er taget kontakt vejmyndighederne herom, som gerne vil se nærmere på forholdene.
  Der var enighed om, at formanden og fritids- og idrætsinspektøren tager et møde med vejmyndighederne og forslag til forbedringer medtages på et senere møde i Ishøj Idrætsråd.

- Evt. parkering bag hallerne ved Ishøj Idræts & Fritidscenter.
  Arealet med basketballkurve og gående mellem idrætsfaciliteterne er ikke velegnet til bilparkering på normale træningsdage.
  Derimod ved store arrangementer kan det blive nødvendigt at tage arealet i brug til bilparkering.

- Renoveringen af Gildbroskolens halgulv overholder bygggeperioden og bliver klar til brug af skolen og foreninger i uge 43-2022.

- BK Ishøj Flame, som er rykket op i 1' divison har fået lidt mere træningstid.

- Ishøj Tennis Klubs nye banelys vil blive tjekket for fejl og Center for Park, Vej og Miljø har fået indhentet et tilbud på reparation af hegn.
  Klubben indkaldes til møde herom.

- Gæste-internet i lokalerne i Ishøj Idræts & Fritidscenter "spiller igen" og der er opsat vejledninger til brugen af dette.
  Ishøj Gymnastikforening meddelte, at det ikke virker i klublokalerne på 1. sal. Fritids- og idrætsinspektøren følger op på dette sammen med foreningen efter mødet.
  Det er blevet oplyst, at Strandgårdskolens hal ikke længere har gæste-internet.

- Ishøj Volley og Beachvolleys ønske om en flagstang til at vurdere vind er på vej ved sandbanerne.

- Ishøj Volley og Beachvolleys ønske om parkering af sin foreningsbus ved siden af ungdomsskolens bus bag Ishøj Idræts & Fritidscenter er blevet aftalt.
  Ordningen løber indtil foreningen igen kan vende tilbage til sit foreningshus, som p.t. benyttes af flygtninge fra Ukraine.

Følgende yderligere punkter fremkom på mødet:

- Ishøj Motion Cykelklub er glade for deres flytning fra Ishøj Motor Center til Bredekærgård.

- Fritids- og idrætsinspektøren foreslog under meddelelser, at der etableres cafebrugermøder i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
  Indtil videre har Ishøj Volley og Beachvolley og Ishøj I F meddelt, at de gerne vil være med til at få etableret dette.

Beslutning

Punkterne blev taget til efterretning.