Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 18. august 2021 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Resume

 1. Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde 15. juni 2021 ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside.
 2. Formanden orienterede om indholdet af Folkeoplysningsudvalgsmødet, herunder:
  1. At Folu blev orienteret om at lokalefordelingsudvalget og idrætsrådet skulle arbejde med den midlertidige nødplan.
  2. At Folu ønskede at muligheder for at kombinere opstartsfest og fritidsmesse 4. november skulle undersøges.
  3. At Folu ønskede at muligheder og konsekvenser af en evt. ombygning af karatefaciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter, skulle undersøges, og at man skulle undersøge muligheden for at arbejde videre med et decideret kampsportshus, men at hallen ved Vibeholmskolen har første prioritet.
  4. At kompensationsindsatsen til foreningslivet som følge af vaccinationscenteret i Ishøj Idræts & Fritidscenter blev tiltråd på Folu
  5. At tennis' ønsker om gulvtype blev nævnt på Folu
  6. At Idrætsrådets ønske om at ændre skiltning ved Ishøj Idræts & Fritidscenter, så hunde forbydes forbydes, blev understøttet og er effektueret
 3. Formanden for Idrætsrådet orienterer om artikel i sydkysten, hvor formand, medlem af 2i samt 2 politikere var interviewet, hvori det fremgår at disse føler sig ført bag lyset i processen med kompensationssagen til foreningslivet i forbindelse med vaccinationscenteret i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

  Idrætsrådet diskuterede årsager til skævvridning af den økonomiske allokering i kompensationssagen

  Formanden appellerede til de berørte foreninger om at fremkomme med relevante ønsker i en prioriteret rækkefølge til en kommende kompensationsindsats hvor fokus i højere grad skulle være rettet mod indendørsidrætterne og de, der konkret havde været udfordret af vaccinecenterets tilstedeværelse i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

 1. John Romlund går på pension pr 1/12 og Rune Hansen konstitueres som Kultur & Fritidschef pr 1/9.
 2. Kontrakt med Region Hovedstaden ang. vaccinationscenteret i idrætscenteret ophører yderst sandsynligt 30/9 2021, hvorefter 2 uger er nødvendige til udbedring af evt. skader. Opstart af normal foreningsaktivitet = uge 43.
 3. Ændringer i Covid-restriktionerne, hvor afstandskrav er ophørt 14/8, dog bibeholdes daglige stikprøvekontrol i ubemandede motionscentre. Stikprøvekontrol af coronapas ophører sandsynligvis pr. 1/9

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Kasserer fremlægger regnskab fra seneste periode.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Vaccinecenteret forlader Ishøj Idræts & Fritidscenter pr 30/9 og efter 2 uger, til udbedring af fejl og mangler, er Ishøj Idræts & Fritidscenter klar til ordinær drift fra uge 43 og frem.

Drøftelse af Nødplan for perioden indtil efterårsferien (uge 42) 2021 er nødvendig.

Sagsfremstilling

Lokalefordelingsudvalget har været samlet og er nået frem til vedhæftede plan. Enkelte uklarheder eksisterer stadig. Disse vil blive diskuteret på mødet.
Udfordring: tider til Håndbold og Badminton der kolliderer. Vi mangler at placere 2½-3 timer for SB50 der lå onsdag
Ledige tider på andre dage:

- Tirsdag aften, Gildbroskolens hal 20-22

- Fredag aften, Gildbroskolens hal 20-22

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Tennisklub har gennem 25 år været venskabsklub med tennisklub i Bad Salzungen.

Ishøj Tennisklub har inviteret 15 personer fra venskabsklubben til DK og ansøger ekstraordinært om Kr. 5000,- til transport og entre på frilandsmuseet (se bilag).

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Cricket Club ansøger om 21.906 kroner til indkøb af 2 telte, så deres kampe kan afvikles, skærmet for elementerne i både sol, regn og blæst. Udførlig argumentation i vedhæftede ansøgning.


Indstilling

 Idrætsrådet indstiller til bevilling af midler til indkøb af 2 telte, men ville foretrække fast installation/ bygning til at huse Ishøj Cricket Club banenært.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Arbejdsgruppen har været samlet og fremlægger deres oplæg og tidsplan. Vi skal have talt om eventuelle trækplastre, brochure og andre interessenter.


Forslag til tidsplan og præmis for kombinationen med fritidsmessen, der i forvejen trækker mange børn og unge, er vedhæftet.

Indstilling

 • Idrætsrådet indstiller at der arbejdes med et opstartsarrangement i foråret 2022 istedet for samkørt opstartsfest og fritidsmesse efterår 2021
 • Idrætsrådet igangsætter arbejdet med at lave mikropublikation der portrætterer alle medlemsforeninger - deadline for indlæg er 1. oktober 2021

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Der udtrykkes ønske om yderligere opmærksomhed på kurser der gavner foreninger og trænere i Ishøj Kommune.
 1. Ishøj Motion Cykel Klub ytrede ønske om at kontakten til kommunen genoptages ifht. renovering af deres klublokaler
 • Center for Kultur og Fritid igangsætter processen.


Beslutning

Punkt 1-2 tages til efterretning.