Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 23. august 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Parasport Danmark inviterer alle med bevægelses-, syns- eller udviklingshadicap til Parasportens dag den 23. september 2017 i Aalborg, Vejle & København. Invitation er vedhæftet.

 

Beslutning

PKT: 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Claus Borup Skovsgaard fra Kultur og Fritidscenteret kommer og fortæller omkring Ishøj Minisport. Derudover vil Claus også kort fortælle om Jump4fun (et samarbejde mellem Ishøj Kommune, DGI og Ishøj Gymnastikforening).

Der blev stillet flere gode spørgsmål til Claus.

Folder for Ishøj Minisport er vedhæftet

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

 1. I løbet af sommeren har gulvet i hal og gymnastiksal på Gildbroskolen rejst sig, formodentligt på grund af store mængder regn hen over sommeren.

  Det er muligt at bruge hal/gymnastiksal, men man skal være opmærksomme på følgende:
  - Døren mellem hal og gymnastiksal må ikke lukkes, da det vil ridse gulvet
  - Der kan ikke sættes bander op, da gulvet har forskudt sig ift. hullerne
  - Det anbefales, at man ikke opholder sig i hallen uden indendørs sko
 2. Fredag den 8. september 2017 afholdes Fritidsmessen kl. 13.00-15.00 i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Formålet er at vise de unge et mangfoldigt fritidstilbud.
  Torsdag den 24. august kl. 17.00-19.00 afholdes informationsmøde i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
  Foreninger, som har mod, tid og lyst til at vise sine foreningsaktiviteter, bedes give en meddelelse til Idrætsrådets sekretær Lena Juul.
 3. DGI har i samarbejde med Data og Formidling indsamlet og bearbejdet oplysninger om kommunernes anlægs- og driftsudgifter til idræt, baseret på kommunernes regnskaber fra 2007-2016.
  Ishøj Kommune topper listen over kommunernes udgifter til idræt pr. indbygger i 2016. Artikel og notat er vedhæftet dagsordenen.
 4. Den 13. september 2017 afholdes Copenhagen Art Run - et 5 km. oplevelsesløb og kulturevent for virksomheder, motionsløbere og familier. Løbeturen foregår i smuk natur ved Ishøj Strandpark.
  Læs mere på www.copenhagenartrun.dk
  .

Beslutning

PKT: 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 31. juli 2017.

Regnskabet er vedhæftet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Genoptagelse af sag nr. 31 fra mødet den 14. juni 2017.

Sagsfremstilling

I mail af 2. juni 2017 ansøger formand Esben Skau, Team Ishøj Café 60+ Cycling, om optagelse i Ishøj Idrætsråd.

Referat fra foreningens stiftende generalforsamling og vedtægter er vedhæftet dagsorden.

Erik Libolt orienterede om klubbens aktiviteter. Der er i øjeblikket 46 medlemer.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd opfordrer foreningen til at fjerne aldersgrænsen på +60 fra deres vedtægter samt melde sig ind i en landsdækkende organisation.

Klubben er velkommen til igen at rette henvendelse til Ishøj Idrætsråd, når disse ting er bragt i orden.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

I mail af 6. juli 2017 ansøger Ishøj Tennisklub om tilskud på kr. 10.000,00 til venskabsbybesøg i Bad Salzungen. Besøget finder sted fra den 25. august til den 28. august 2017. Der forventes at deltage 20 voksne personer. Ansøgningen er vedhæftet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende tilskud på kr. 10.000,00 (hvis der er bilag til det).

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Mette/Ishøj Gymnastikforening forespurgte til handicapomklædning/bad.
 2.  Finn/TIIF orienterede om, at TIIF arrangeret en "åben dag" hvor alle er velkomne. Se mere på foreningens hjemmeside www.tiif.dk
 3. Carsten/Ishøj Karateklub fortalte, at Corolina Alberg er udtaget til VM i oktober for U21
 4.  Asmat/Ishøj Cricket Club fortalte, at eliteholdet har vundet Pokalturneringen.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING